AVRUPA

IPA Projesi Aracılığıyla Tüketicinin Korunmasına Yönelik Yeni bir Yasa ve Strateji


Tüketici Koruma Yasası ve Tüketici Koruma Stratejisi 2019-2023 tarihli yeni bir yasa taslağı, “Tüketici Koruma Politikalarının Geliştirilmesi için Teknik Destek” adlı IPA projesi konferansında sunulacak. Yasanın hazırlanması ve başlatılması, projenin uygulanması sonucudur.