SİYASET

Hoyt Yee’den Makedonya İçin Önemli Uyarılar

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Asya’dan sorumlu müsteşar yardımcısı Hoyt Yee, Amerika’nın Sesi Radyosuna önemli açıklamalarda bulundu. Yee açıklamalarının başında Makedonya’da 11 Aralık tarihinde gerçekleştirilen Erken Parlamento Seçimleri’nin yüksek bir katılım oranı ve uluslararası gözlemcilerin genel olarak pozitif raporlarının sevindirici ve umut verici olduğunu söyledi.

Yee ayrıca ‘’Şimdi önemli olan siyasi partilerin görüşmeler yapmaları ve hükümeti kurma yolunu bulmalarıdır. Bu sürecin uzamaması için siyasi parti liderleri hızlı ve verimli çalışma yürütmelidirler. ABD, Makedonya’nın egemenliğine saygı duymakta ve dış müdahaleler olmadan partilerin bu kararı vereceğini düşünüyor. Şu anda bizim rölümüz gözlemlemek ve belli prensipler içerisinde tavsiyelerde bulunmaktır, örneğin yeni kurulacak hükümetin uluslararası taahhütleri desteklemesi, Prjino anlaşmasını da bu çerçevede desteklemesi. Siyasi partiler anayasayı, insan haklarını, devlet kurumlarını ve Özel Yetkili Savcılık gibi yeni kurulmuş devlet organlarını, hukukun üstünlüğünü  ile vatandaşların hedefi olan AB ve NATO üyeliklerini desteklediklerini açıkça göstermelidirler’’ dedi.

Yee sözlerinin sonunda siyasi partilerin, kendi siyasi çıkarları yerine vatandaşların çıkar ve beklentileri doğrultusunda hareket edeceklerine , yeni hükümetin kurulacağına ve bu hükümetin ABD, AB ve diğer uluslararası kurumlar ile çalışmaları ve işbirliğini geliştirerek ülkenin entegrasyonunu hızlandıracağına inandığını söyledi.