SİYASET

State Department Raporunda Makedonya’ya Çok Ağır Eleştiriler, ’’Türklere Ayrımcılık Var’’

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı (State Department), yıllık insan hakları durumunu ele aldığı Makedonya raporunu yayınladı. Raporda Makedonya’da yasa dışı dinleme kayıtlarının kamuoyuna yansıması ile başlayan siyasi krizin hala devam ettiği belirtiliyor. Geçen yıl yasa dışı dinleme olaylarına ismi karışan siyasilerin Cuhurbaşkanı İvanov tarafından affedilmelerine ve bu karara karşı ’’renkli devrim’’ protestolarına yer veriliyor.

İnsan hakları konusunda ABD Dışişleri Bakanlığının raporuna göre en büyük sorunlar yolsuzlukların boyutu ve hukukun işlememesi olarak gösteriliyor. Ayrıca medya alanındaki kısıtlamalar, yargıya müdahaleler ve Özel Yetkili Savcılığın çalışmalarının engellenmesi önemli sorun olarak belirtilmiş.

Raporda Makedonya’daki hukuk sisteminin siyasi müdahaleler ile yönetildiği, etkisiz olduğu, siyasi yöneticilere endeksli olduğu, çifte standartlarla yürütüldüğü ve yolsuzluklara bulaştığı açıkça yazılmış.

Cezaevlerindeki kötü şartlar, mahkumlara işkence, aile içi şiddet, engellilere vatandaşlara ayrımcılık, Romlara ve diğer etnik topluluklara kurumsal ve toplumsal ayrımcılık konuları yer alan diğer önemli hususlar olarak göze çarpıyor.

State Department raporunda ayrıca Makedonya’daki Türk etnik topluluğunun ayrımcılık altında olduğu yazılmış durumda. Türklerin en büyük sorununun devlet kurumlarında hakça temsil ilkesinin uygulamasındaki sorunlar, Türkçe eğitim ve medya’daki sorunlar olduğu belirtiliyor. Raporda ’’Türkçe’nin dört kırsal belediyede resmi dil olduğu’’ ifadesine yer verilmiş.