BALKANLAR

HÖH, Seçimlerde Yaşanan Polis Baskısından Dolayı AB Kurumlarına Şikayetçi Oldu

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Mecliste basın mensuplarına yaptığı açıklamada,  “HÖH, üst düzey Avrupa Birliği (AB) kurumlarına 2021 seçim kampanyaları sırasında yaşanan çirkin olaylar hakkında bilgi gönderiyor” diye açıkladı.

Karadayı, bu eylemlerle devletin, devletçilik ilkesinin ve Bulgaristan vatandaşlarının hak ve özgürlüklerinin savunulması amacı güdüldüğünü duyurdu.

HÖH lideri, “11 Temmuz ve 14 Kasım seçim günlerinde işlenen zulümler hakkında Avrupa Komisyonuna ve Avrupa Parlamentosuna özet bilgi gönderiyoruz” dedi ve bilgilerin AP Başkanı, Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi Başkanı, AP Hukuk İşleri Komitesi Başkanı, AP Dilekçeler Komitesi Başkanı, AP İnsan Hakları Komitesi Başkanı, Sivil Özgürlükler Komitesi Demokrasi, Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar İzleme Grubu Başkanına, Değerler ve Şeffaflıktan Sorumlu Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısına, Demokrasi ve Demografiden Sorumlu Avrupa  Komisyonu Başkan Yardımcısına vb. yetkililere gönderildiğini açıkladı.

Karadayı, aralarında kişi dokunulmazlığı hakkı, işkence ve insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele yasağı, özgürlük ve güvenlik hakkı, özel ve aile hayatına saygı, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü vb. haklar da dahil olmak üzere AB Temel Haklar Şartı tarafından güvence altına alınan Bulgaristan vatandaşlarının haklarının ihlal edildiğine açıklık getirdi.

HÖH Başkanı, “Milletvekili seçimi günlerinde 11 Temmuz ve 14 Kasım seçimlerine yönelik seçim kampanyaları sırasında HÖH partisi olarak bizler, Bulgaristan’da polisin baskı ve tacizine maruz kalan partimizin destekçileri ve üyeleri olan Bulgaristan vatandaşları tarafından çok sayıda şikayet aldık. Bulgar polisi herhangi bir yasa dışı eylemde bulunmayı göze alamaz. Polis ve kolluk kuvvetlerinin tüm yasal eylemlerini destekliyoruz” dedi.

Karadayı’nın ifadesine göre, baskı ve taciz, kişilerin ve mülklerinin zorunlu olarak toplu denetime tabi tutulması şeklinde yapılmıştır.

Baskıya maruz kalan bir şahsın polis baskısına karşı bir toplu şikayet dilekçesini imzaya açtığı ortaya çıktı.

AP Milletvekili İlhan Küçük, tüm eylemlerin AB kurumlarıyla iş birliğinin bir devamı olduğunu duyurdu. Küçük, “Bizler daha önce bu konuyla ilgili özel bir siyasi misyon olarak özet bilgiler göndermiştik. Şimdi de Mecliste sorulan sorulara ve mesai arkadaşlarımızın polis keyfi meselesini her gün gündeme getirmelerinden sonra resmi Bulgar makamlarından alınan cevaplardan sonra özetlenen bilgileri gönderiyoruz” dedi.

HÖH’ün bu konuyu gereksiz bir şekilde ele aldığına dair bazı gazetecilerin yorumlarını endişeyle okuduğunu belirten AP Milletvekili, “Biz bu şikayeti kurumsal olarak yapıyoruz. Bu yine gereksiz bir şey değil. Elbette AB’de hukukun üstünlüğünü denetleyen bir mekanizma var, dört bileşene dayanıyor ama biz bunun genişletilmesini istiyoruz. Mevcut mekanizmaya Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 2. maddesi hükmünün dahil edilmesini istiyoruz ve AK’nin insan haklarını, özellikle de azınlıkların haklarını izlemesini istiyoruz” dedi.

AP Milletvekili, tüm mesai arkadaşlarını ve sivil toplumu polis baskısına karşı başlatılan imza kampanyasını desteklemek için her türlü çabayı göstermeye çağırdı.

/kırcaalihaber