BALKANLAR

Kosova’da Ticaret Odaları Hükümetten Özel Sektör İçin 300 Milyon Avro İstiyor

COVID-19 salgınının patlak vermesiyle ortaya çıkan ekonomik durumla ilgili olarak, Kosova Ticaret Odası, Kosova’daki Amerikan Ticaret Odası, Alman-Kosova Ticaret Odası, Avrupa Yatırımcılar Konseyi ve Kosova Üreticileri Kulübü, görevdeki Hükümetten Kosova salgınının önlenmesi için alınan önlemlerden etkilenen işletmelere ve çalışanlara destek amaçlı acil durum önlemleri paketini sunmasını istedi.

İstikrarlı  bir ekonomi ve sosyal refah için özel sektörün korunmasının hayati önemden olduğuyla ilgili tutumunu bir kez daha tekrarlayan Ticaret Odaları, iş yerlerinin kurtarılması için kapsamlı ve acil bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla  hükümetin bir destek  programını hazırlayıp uygulaması gereğine vurgu yaptılar.

COVİD-19 pandemsinin  ekonomi sistemine olumsuz etkileri ve kurumların etkşlenen işletmelere yardım sunmakta gecikmesi yüzünden  Mart ayından  büyük bir sayıda özel sektörü çalışanları maaşsız kalacak.

Bu durum  ülkedeki sosyal durumun daha da derinleşmesine etkisi olacak.

Bu nedenle, iş dünyası kuruluşları Hükümetten bu haftadan daha geç olmamak kaydıyla şu noktaları kapsayacak likidite programını onaylamasını istemektedir: (1) Acil durum için en az 300 milyon Euro tutarında bir mali paket, (2) faaliyeti ciddi şekilde kesintiye uğramış veya ciddi şekilde bozulmuş tüm işletmeler çalışanlarına sübvansiyonlar, (3) Faaliyetleri ciddi şekilde kesintiye uğramış veya ciddi şekilde bozulmuş tüm işletmelere kira ödemeleri sübvansiyonları ve (4) faaliyeti büyük ölçüde zarar gören veya engellenen tüm işletmelerin harcamları için sübvansiyonlar.

İş örgütleri, Kosova’nın finansal müdahale için gerekli bütçe kapasitesine sahip olduğuna inanıyor.