AVRUPA

Türk Şirketi Gevgeli ve Demir Kapı’da Yatırım Yapıyor

Türk iş adamları Kuzey Makedonya’ya yatırım imkanlarından yararlanmaya devam ediyor. Özellikle enerji sektörüne yapılan ve planlanan yatırımlar her geçen gün hız kazanmakta. Demir Kapı ve Gevgeli’de rüzgar enerjisinden faydalanmak için bir “Rüzgar Çiftliği” kurma çalışmalarını hızlandırdı. Türk şirketi Kaltun Enerji DOO Skopje şirketi üzerinden Çevre ve Alan Planlama Bakanlığına gerekli izinler için başvuruldu ve toplamda 10 rüzgar türbininden 7’sini Demir Kapı’da, 3’ünü ise Gevgeli’de kuracak.