AVRUPA

Geçen yılın son çeyreğindeki GSYİH artışı 3,9

Devlet istatistik kurumundan yapılan açıklamada 2015 yılının son çeyreğindeki Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) 3,9 oranında artış göstermiştir. Sözkonusu dönemde en fazla artış gösteren sektörler %33,7 ile inşaat ve %14,9 ile finans ve sigortacılık olmuşlardır. Yine aynı dönemde genel tüketim oranı da %3 artış göstermişken, ihracatta %7,4 ve ithalatta ise artış %12,6 olmuştur.

Devlet istatistik kurumunun rakamlarını ekonomi uzmanları son derece uyarıcı görmekte, ülke ekonomisinin derin bir krizin içinde boğuştuğunu vurgulamaktalar.