GENEL

Son İlahi Mesaj: Kur’an-I Kerim – Okuduk Mu? – Ömer Hobol

Kuvveti ve Kudreti ile İrade ettiği herşeyi yaratan, Rahman ve Rahim olan Allah’a (c.c) hamd-ü senalar olsun. Salât-ü Selâm gönderilmiş en son peygamber olan ve Allah’ın son İlahi Mesajı’nın ilk muhattabı olan Hz. Muhammed (s.a.v)’in üzerine olsun. Allah’ın (c.c) Selam isminin tecellisi İslam dinin yaşanmasında ve yayılmasında büyük gayret sarfeden Sahaberin, Sahabelerin takipçileri olan Tabiinlerin ve onların da takipçileri olan Tebeut Tabiin’in, yaşamış yaşayan ve ileride yaşacak olan  bütün Ehl-i İman ve Ehl-i İslam’ın üzerine olsun.

Kıymetli okuyucular.

Son İlahi Mesaj olan Kur’an-ı Kerim; Allah tarafından Cebrail ismindeki peygamberlere vahiy getiren melek vasıtası ile milladi 610 yılında kameri aylardan biri olan Ramazan ayında, Mekke şehrinin civarında bulunan Nur Dağı’nın Hira Mağrası’nda inzivaya çekilmiş olan Muhammed adındaki adam gibi adama ilk emrin gelmesi ile inmeye başladı. İnen ilk emir Âlak Suresi’nin ilk ayeti olan “Oku” idi. Okumak? Okumak herhangi bir şeyin üzerine herhangi bir şey ile herhangi bir şey yazarak olabilecek bir durum. Oysa vahiy getiren meleğin elinde elle tutulan ve gözle görülen herhangi bir metin yoktu. Kaldı ki okuma ve yazma bilmeyen birine oku demek, ona okumayı emretmek, okumaya teşvik etmek nekadar da manidar..

            Kur’an-ı Kerim’in indiği dil Arapça’dır. Zira günümüz Arabistan topraklarında; Arap olan ve Arapça konuşan Hz. Muhammed’e inmeye başlamıştır. Kur’an-ı Kerim 610 yılından itibaren ta ki 632 yılına kadar 23 yıllık bir zaman diliminde ayet ayet indi. 622’deki Hz. Muhammed’in hicretini göz önüne aldığımızda, gelen vahiyler 12 yıl Mekke’de, 11 yıl ise Medine’de inmeye devam etti. Mekke döneminde inen ayetlere Mekkî, Medine döneminde inen ayetlere de Medenî denir. Mekke döneminde inen ayetler kısa, Medine döneminde inen ayetler ise uzundur. Kur’an-ı Kerim’de bir grup ayetten oluşup besmele ile ayrılan bölümlerine sure denir. İlk inen sure Alak Suresi son inen sure ise Nasr Suresidir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi Bakara Suresi’dir, en kısa suresi ise Kevser Suresidir. Kuran-ı Kerim’in içerisinde 114 sure ve 6236 ayet bulunmaktadır.

            Kur’an-ı Kerim’in içinde yer alan tüm ayetleri her müslümanın bilmesi ve iman etmesi mecburidir. Kur’an-ı Kerim’in içinde yer alan konuları beş temel ana başlık altında incelemek mümkündür. Bunlar: İ’tikad, İbâdet, Ukubat, Muamelat ve Ahlâktır. İ’tikad; İmanın tanımın ve kaspamını ele alırken, iman esaslarını da belirler. İbadet; İman etmiş olan bir Müslümanın kulluk bilinci içerisinde Allah’ın emretmiş ve yasaklamış olduğu herşeye riayet etmesidir. Muamelat; Toplum, aile hukuku, sosyo-ekonomik durum ve siyaset gibi konularda yapılması gereken ıslahat ve düzenlemere değinir. Ukubat ise emir ve yasaklara riayet etmemenin sonucu olan cezalar konusu işler. Ahlak konusu ise iyi ve güzel olan davranışları huy edinme, kötü ve çirkin olan davranışlardan uzak durulması gereken davranışları belirler.

            Kur’an-ı Kerim’deki birçok farklı anlatım uslupu vardır. Bu üslûplardan birisi kıssa usûlüdür. Kıssa usûlü Hz. Muhammed’ten önce yaşamış ve gönderilmiş olan diğer peygamberlerin hayatlarından örnekler verir. Peygamberlerin gönderilmiş olduğu toplumların düşünce ve algı yapısını, peygamberlerin gönderilmiş olduğu kavimlerle mücadelelerine de temas edilir.

            Bu yazımda bir girizgâh mahiyetinde fazla detaya girmeden Son İlahi Mesaj olan Kur’an-ı Kerim hakkında teknik bilgiler vermeyi uygun gördüm. İnşallah ilerleyen zaman diliminde, yukarıda genel olarak bahsettiğim temel konuları detaylarıyla beraber işleyeceğim. Mübarek Ramazan Ayı’na sayılı günler kala hepimiz Son İlahi Mesaj olan Kur’an-I Kerim ile tanışalım. Zira bu mesaj insanlığın tek kurtuluş kitabıdır. Kurtulmak istiyorsak Allah’ın ipine sımsıkı sarılalım.

Selam ve dua ile

Ömer Hobol