BALKANLAR

Kosova’nın NATO’ya Üye Olması, Bölge İstikrarının Garantisi

Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla, NATO Parlamenter Asamblesi Başkan Yardımcılığına yeni seçilen Mimi Kodheli’nin yönetiminde  Arnavutluk Parlamentosu Dış Politika Komitesi üyeleriyle görüştü.

Görüşmede, Kosova ve bölgedeki mevcut siyasi durumu yanı sıra Kosova ile Arnavutluk arasında dış politika koordinasyonuna duyulan ihtiyaç da ele alındı.

Eski Savunma Bakanı ve Arnavutluk Parlamento Delegasyonu’nun NATO Parlamenter Asamblesi’nde Arnavutluk Parlamento Delegasyonu’nun Başkanı olarak  Kodheli’nin savunma alanındaki uzun deneyimleri dikkate alındığında görüşmede Kosova’nın NATO entegrasyonunun ilerlemesi ve bu bağlamda Arnavutluk ve özellikle de şimdi NATO Parlamenter Asamblesi Başkan Yardımcısı olarak Kodheli’nin desteği teşkil etti.

Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj- Stublla, Kosova’nın en önemli dış politika önceliklerinden biri olarak Kosova’nın NATO üyeliğine giden yolunu ilerletme hazırlıklarına başlaması ve tam Avro-Atlantik entegrasyonu yolunda ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Bu bağlamda Haradinaj-Stublla, NATO’nun Kosova’daki rolüne ve Batı Balkanlar’da güvenlik, barış ile istikrar sağlayıcısı olarak bölgedeki varlığını önemli olarak değerlendirdi.

Haradinaj-Stublla bu vesileyle Kosova Savunma Bakanlığı ve Kosova Güvenlik Güçleri mensuplarının, bir yıl önce Arnavutluk’taki deprem yaralarının sarılmasına   sunduğu katkılarını örnek alarak devletler arasındaki kurumlar arası çalışmaları olumlu değerlendirdi.

Follow by Email
WhatsApp