Isınma Fiyatlarındaki Farkı Hükümet Karşılayacak

Hükümet, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği 20. oturumda, hava ve doğal afetler, kazalar ve ısı piyasasındaki aksama durumlarında kriz durumu ilan etme kriterleri ve koşullarına ilişkin kararname’de değişiklik yapılmasına karar verdi.

Bu değişiklik, fiyat farkının ev kategorisinde olan ısı tüketicilerinin yüküne düşme olasılığını ortadan kaldırmak için ısı tedarikçilerine ısı için enerji fiyatlarındaki farkı telafi edecek bir mali destek önlemi alınmasına yasal bir zemin oluşturmaktadır.

Hükümet bu tedbirle birlikte faturalarda herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtti.