AVRUPA

Gurbetçiler, Makedonya’ya dış yatırımcılardan fazla para aktarıyor

Üsküp – ekonomik araştırma ve siyaset enstitüsü tarafından ‘’Batı Balkanların gelişiminde gurbetçilerin parasının önemi’’ konulu ekonomik forum düzenlendi. Toplantıda son derece dikkat çeken rakamlar aktarılırken, Makedonya’ya yıllık ortalama 400 milyon avro paranın gurbetçiler tarafından resmi yollarla sokulduğu bildirildi. Bu rakam Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYİH) %4’üne denk gelirken, aynı şekilde ülkenin dış yatırımlardan kazandığı paradan da fazla. Yasal olmayan yollardan gurbetçilerin getirdiği paranın da en az yasal olan kadar olduğu tahmin edilmekte. Yasal olmayan yollardan ülkeye giren para GSYİH’nın büyümesine katkı sağlıyor olsa da istatistiksel hesaplamalarda yer almamakta.

Gurbetçilerin genelde Makedonya’da yaşayan ailelerine yolladıkları bu paralar genellikle faturalar, gıda ve benzeri aile giderlerinin karşılanması için kullanılmakta. Bu harcamalar ülkeye gurbetçilerin yolladığı paranın %50’sine denk gelmekte olup, kalan miktar ise taşınmazların satın alınmasında, düğün, kutlama veya ölüm masrafları ve birikim olarak saklanırken çok küçük bir miktar ise yatırım’a dönüşmektedir.

Finace Think kuruluşunun yöneticisi Blagiça Petrevski konuşmasında ‘’Gürbetçilerin ailelerine yolladıkları para aylık ortalama 200 avro olurken bu rakam yıllık 2500 avro civarında oluyor. Özellikle yoksul ailelerin geçiminde gurbetçilerin parası son derece önem kazanmakta’’ dedi.

Batı Balkanlarda iki yıl süren araştırmaya göre gurbetçi parasının gittiği aileler normale göre daha rahat yaşamakta. Bu aileler daha kolay eğitim ve sağlık harcamalarına yöneliyor ve yoksulluk sınırının aşılması daha kolay oluyor.

                Aynı araştırmaya göre Arnavut ailelerine diğer etnik topluluklara göre gurbetçilerden daha fazla para  gelirken, kent ve köy oranı’nın neredeyse eşit olduğu belirtiliyor.