AVRUPA

Makedonya kurumların yerine AB fonları kendi dağıtacak

Avrupa Birliği İPA 2 fonlarının dağıtımı için Makedonya kurumlarını pasifize etme ve fonları kendi dağıtma kararı aldı. Son olarak 3 milyon avro değerinde, Arnavutluk ile sınır ötesi işbirliği projeleri için açılan ilan’a göre proje başvuru sahipleri projelerini ilgili AB kurumlarına doğrudan sunacak ve kazananlar yine doğrudan AB kurumları ile proje anlaşmalarını imzalayacak.

Avrupa Birliği Üsküp Büyükelçisi Samuel Jbogar yaptığı açıklamada ‘’Birliğin Üsküpteki temsilciliği projeler için tek yetkili ve sorumlu olacaktır, bütün süreç bizim üzerimizden gidecek. Arzuladığımız şey belediyeler arası, iş alanında ve kuruluşlar arasındakı bağları güçlendirecek doğru ve yararlı proje ve fikirleri ortaya çıkarmaktır. Sınır ötesi işbirliği konusuna bazı karmaşık alanlar etki edebilir, bu alanlar siyaset, kamu kurum ve kuruluşları, hukuki etkenler ve benzeri şeylerdir. Sözkonusu projeler bu etkenleri atlatacak ve aşacak şekilde olmalıdır’’ dedi.

Proje tanıtım toplantısında hernekadar Bakanlar da yer almış olsa bile, kendilerine soru sorulmasına izin verilmedi. Avrupa Birliği’nin geçtiğimiz dönemde Makedonya için çok sayıda fon kısıtlamasına gitmiş olması ve son olarak AB projeleri için tek yetkilinin, Üsküp’teki AB temsilciliği olması, Birliğin Makedonya’ya yeni bir yaptırımını hayata geçirdiği belirtiliyor.