RÖPORTAJ

Enes İbrahim: Vmro-Dpmne Hükümeti Kamuda Türkleri Dışlamış

Bilişim Toplumu ve Kamu Çalışanları Bakanlığı’nın yayınladığı rapordan sonra THP Milletvekili Enes İbrahim rapor hakkında görüşlerini kamuoyu ile paylaştı.

Türk Hareket Partisi Milletvekili Enes İbrahim ”Makedonya Cumhuriyeti Bilişim Toplumu ve Kamu Çalışanları Bakanlığı’nın yayınladığı raporu incelediğimizde 2016 yılına kadar Ohri Çerçeve Anlaşması’nın uygulanması konusunda Türklerin unutulduğunu görüyoruz. Devlet bütçesinden maaş alanların toplam sayısının 145.000 iken, Makedonya’da  Türklerin kamuda temsil oranı %1.61’dir. Toplamda ise 1.781 Türk kamuda çalışmaktadır. Ohri Çerçeve Anlaşması’nın şeffaf bir şekilde uygulanmamasının sonucunda Türkler kamuda yeterince temsil edilememiştir. Temsil edenler arasında ise hiyerarşide ilerleyemediklerini ve çoğunun en  düşük memur seviyesinde olduğunu görmekteyiz” dedi.
Enes İbrahim ” geçmiş dönemde, muhalefet milletvekili olarak Ohri Çerçeve Anlaşması’nın nüfusu az olan etnik topluluklara yönelik uygulanmasında ciddi reformların derhal yapılması gerektiğini vurguladığını, yeni dönemde de reformların yapılması için gereken mücadeleyi vereceğini” belirtti.
Enes İbrahim devamında  ”Ortak Makedonya İçin” mücadele ettiklerini iddia eden Vmro-Dpmne ve ortakları, Bilişim Toplumu ve Kamu Çalışanları Bakanlığı’nın raporundan çıkan rakamların sadece kendi çıkarları için mücadele ettiklerini ortaya koymaktadır.  Vmro-Dpmne ve ortakları gerçek anlamda ‘‘Ortak Makedonya’’ için mücadele etmiş olsaydılar rakamlar başka çıkabilir, Türklerin kamuda temsili daha fazla olabilirdi” ifadelerini kullamndı.
Enes İbrahim ”11 Aralık 2016  seçimlerinde Makedonya Türklerine söz verdiklerini söylerken, Makedonya’da Türkler 3.sınıf vatandaş değil, herkes gibi eşit vatandaş olacaktır. Ohri Çerçeve Anlaşması’nın Türk ve diğer nüfusu az olan etnik toplulukların yararına uygulanması için gereken çalışmaları yapmaya gayret göstereceğiz” dedi.