SİYASET

Bakanlar Kurulu’nda Önemli Kararlar Alındı

Dün  116. Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti oturumu düzenlendi, oturumda birkaç nokta dikkate alındı:

🔸 Eğri Palanka’dan Bulgaristan sınırına kadar demiryolu hattının “inşaasına” karar verilmesi;
🔸Bakanlıklar tarafından önerildiği üzere 2019/2021 Ekonomik Reform Programına ilişkin bilgiler;
🔸Doğayı Koruma Program Taslağı kabul edildi: TAV – Makedonya’nın 2019 işletme bütçesi gözden geçirildi;
🔸Makedonya Cumhuriyetinin, Kosova Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu’nun yerini değiştirme kararı alındı. Konsolosluk Garaçanitsa’dan Feriza’ya taşınacaktır;
🔸Makedonya Cumhuriyeti’nin diplomatik – konsolosluk makamları aracılığıyla pasaportların düzenlenmesini ve verilmesini basitleştirecek bilgiler görüşüldü.