TÜRK DÜNYASI

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğünü Kullanıma Sundu

Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, hazırladığı Türk Edebiyatı İsimler elektronik sözlüğünü hizmete sundu.

Ahmet Yesevi Üniversitesinden yapılan açıklamada, üniversite tarafından hazırlanan 16 binden fazla madde ve 62 bin eser içeren Türk Edebiyatı İsimleri elektronik sözlüğünün erişime açıldığı belirtildi.

Yaklaşık 5 milyon kelimelik bir veri tabanına sahip sözlüğün 27 ciltlik ansiklopediye eş değer olduğu aktarıldı.

Açıklamada, sözlüğün 21. yüzyıla (1985 doğumlu) kadar olan şair ve yazarları, divan, aşık, tekke geleneği ve Tanzimat sonrası modern Türk edebiyatını kapsadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, “Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü projesi, Anadolu’da Selçuklularla başlayıp Osmanlılarla devam eden ve günümüze ulaşan edebi birikimi toplumla buluşturmayı amaçlıyor. Eski Uygur, Karahanlı, Harezm-Kıpçak, Çağatay ve Azeri sahasındaki isimler de projeye dahil edildi.” ifadesi kullanıldı.

Projenin yeni Türk edebiyatı alanında Türkiye ile sınırlı kalmadığı, Balkanlar, Kıbrıs ve Avrupa ülkelerinde bulunan ve Türkçe yazan yazarların biyografilerine de yer verildiği kaydedildi.

Sözlüğe http://teis.yesevi.edu.tr adresinden ulaşılabilecek.