EĞİTİM

Yeni Müfredata Göre Ders Kitaplarının Prosedürü Devam Ediyor

Eğitim ve Bilim Bakanı Yeton Şakiri, Eğitim Geliştirme Bürosu’nun yeni müfredat hazırladığı ilköğretimdeki dersler için ders kitaplarının basımı ve dağıtımı için bir müteşebbis seçme prosedürünün devam ettiğini söyledi.Bunların okullara zamanında ulaştırılacağını umduğunu söyleyen Şakiri, ancak bir gecikme olduğu takdirde, Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın öğrenciler ders kitaplarını alana kadar basılı uygun materyalleri sağladığını da sözlerine ekledi.

Temel Eğitim Konseptine göre, basılı kitapların yanı sıra dördüncü ve daha yüksek sınıflara ait ders kitapları da e-ucebnici.mon.gov.mk portalında dijital formatta bulunacaktır.