BALKANLAR

Sırbistan, Kosova’ya Elektrik Naklini Durdurdu

Kosova Elektrik Enerji İletim ve Piyasa Sistem Operatörü (KOSTT) Yönetim Kurulu üyesi Nebih Zariqi, Kosova enerji sisteminin bağımsız çalışmasına başlamasının hemen ardından, Sırbistan’ın Kosova’nın bu ülkeden ithal ettiği 500 megavat elektriğin iletimini durdurduğunu duyurdu.

KOSTT Yönetim Kurulu üyesi Nebih Zariqi, Sırbistan tarafından bloke edilen bu miktarda elektriğe ulaşmak için, Kosova ile Kuzey Makedonya yetkilileri arasında bir anlaşmaya varıldığını ve anlaşma gereğince Kosova’nın Makedonya’dan elektrikle tedarik edileceğini bildirdi.

\”Sırbistan’ın bölgedeki en büyük elektrik üreticisi olduğu ve bölgede tüm ülkelerin kısmen Sırbistan tarafından tedarik edildiği biliniyor. Kosova, enerji üretim kapasitesini karşılayamıyor. 500 megavatlık bir eksiğimiz vardı. Şimdiye kadar 500 megavat elektrik Sırbistan’dan alındı ve bu anlaşmanın yürürlüğe girdiği anda, yani Kosova’nın enerji sisteminin bağımsızlaşmasıyla, Sırbistan Kosova’ya enerji naklini durdurdu.
Elektrikle tedarik olacağımızdan zaten eminiz, bu yüzden bugünlerde elektrik tedarikinde büyük bir istikrar olacağına inanıyorum.\” şeklinde açıklamalarda bulunan Zariqi, Arnavutluk ile olan 400 kV ara bağlantı hattının sisteme dahil edildiğini de söyledi.