GÜNCEL

Seçim Yasası Değişiklikleri Meclis Komisyonunda

Mecliste milletvekiline sahip olan küçük siyasi partiler tarafından geçtiğimiz yılın Mayıs ayında sunulan fakat o zaman görüşülmeyen, içeriğinde tek seçim bölgesi ve açık listelerin öngörüldü seçim yasasının değiştirgeleri bugün Meclisin Siyasal sistem ve topluluklar arası ilişkiler Komisyonu’nda görüşülecek.

Bir seçim modelinde değişiklikler ile küçük siyasi partilerin temsilde daha fazla söz sahibi olmaları amaçlanırken, seçim öncesi koalisyonların önüne geçecektir.

Yasal değişiklik önerisinde nüfusu %20’nin altında olan etnik topluluklara, milletvekili seçimi için gerekli en az oyu almaları halinde garantili milletvekili yeri de öngörmekte.

Yıllardır tartışılan seçim yasası ve seçim modeli konusunda küçük siyasi partiler değişiklikte ısrarcı olurken, büyük Makedon ve Arnavut partileri tek seçim bölgesi fikrine soğuk bakmakta.