GÜNCEL

MATÜSİTEB: Hükümetin Kurulmuş Ve Görevine Başlamış Olmasından Memnuniyet Duyuyoruz

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafında yapılan yazılı yazılı açıklama şu şekilde:

Saygıdeğer kamuoyu,

Ülkemizde uzun süredir yaşanan siyasi krizin son bulup yeni Hükümetin kurulmuş ve görevine başlamış olmasından memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isteriz. Yeni hükümetin Makedonya halkını beklediği huzura kavuşturması ve ülkede birlik ile beraberliği sağlayarak istikrarı temin etmesi en önemli temennimizdir.

Ülkemizin atlattığı uzun süreli badirelerin ardından oluşan yeni Hükümet ile birlikte kurumların işlevselliğinin artırılması ve Makedonya’nın en önemli değerlerinden olan çok etnikli, çok kültürlü, çok dinli yapısının birlikte yaşamı daha sağlam temellere oturtarak korunması en öncelikli beklentilerimizdir.

Başta insan hakları olmak üzere, azınlık, sosyal, ticari ve toplumsal haklar olmak üzere ülkedeki Türklerin bu bağlamdaki haklarına sahip olması ve haklarının korunması için yapılacak çalışmaların tarafımızdan titiz bir şekilde takip edileceğini belirtmek isteriz.

Makedonya’da yaşayan Türkler olarak yeni Hükümetin ilk uygulaması olan Dış Sınavların (Ekstern) kaldırılması aynı şekilde tarafımızdan olumlu karşılanmıştır.

Anayasal hakkımız olan ve elzem nitelikteki anadilde eğitim başta olmak üzere, genel anlamda eğitim, kültürel, ekonomik, sosyal, dini , sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel alanlarda atılacak adımların ve kaydedilecek gelişmelerin yakın takipçisi olacağımızı bildiriyoruz.

Ayrıca, Makedonya Türkleri olarak bizler için ayrı bir öneme sahip olan hakça temsil ilkesinin yerine getirilmesi, adil nüfus sayımlarının yapılması ve ülkemizin tek seçim birimi modeline geçmesi beklentisi içerisinde olduğumuzu ve bu doğrultuda yapılacak olan her türlü girişimi destekleyeceğimizi ifade etmek isteriz.

Türkçe eğitim, okullarda öğretmen kadroları, ihtiyaç duyulan yerlerde Türkçe sınıflarının açılması, kitap ve diğer okul araçlarının temini ile temel eğitim sorunlarının giderilip ülkede yaşayan Türklerin diğer milletlerle eşit eğitim haklarına sahip olmasını sağlayacak adımların ve atılımların yapılacağını ümit eder, yeni Hükümete çalışmalarında başarılar dileriz.

Saygılarımla,

Hüsrev EMİN
MATÜSİTEB Genel Başkanı