EĞİTİM

On yılda Öğrenci Sayısı 45 bin İçin Azaldı

Eğitim ile ilgili reklamlar ve kampanyalar  boşuna yapılmakta çok yakında sınıflar boş kalacak

Sadece on yıl içerisinde ilköğretime kayıt yapan birinci sınıf öğrencilerinin sayısı yarıya düşmüştür veya 50% için azalmıştır. Öğrenci sayılarının düşüş sebepleri ise doğumların azalması, genç evli çiftlerin yurtdışına daha iyi standart ve hayat şartları için göç etmesinden veya daha büyük şehirlere taşınmasından kaynaklanmaktadır, genelde bu göçler başkent Üsküp’e yapılmaktadır.

            Devlet İstatistik Kurumunun resmi verilerine göre ilköğretim okullarında öğrenci sayısı 45 bin için veya oransal olarak 20% için azalmıştır. Diğer yandan Eğitim ve Bilim Bakanlığı öğrenci sayılarının yıldan yıla artığını idda etmektedir. 2006/2007 öğretim yılında Makedonya’da ilköğretimin bütün sınıflarında 231.497 öğrenci varmış. Dokuz yıl sonra 2015/2016  öğretim yılında ilköğretim okullarında toplam öğrenci sayısı 185.992’ye düşmüştür. Bu veriler bize onyılda öğrenci sayısının 45 bin için azaldığını göstermektedir. Eğer ,,kaybedilen’’ öğrenci sayılarını dokuz yıllık sure ile bölersek, elde edeceğimiz sonuç her yıl içerisinde Makedonya’nın her yıl 12’şer bin öğrenci kaybettiği sonucuna ulaşacağız.

2007/2008 öğretim yılında hükümetin dokuzyıllık ilköğetim projesi hayata geçirildi ve geçtiğimiz yıl ilk dokuzyıllık ilköğretimden mezun olan öğrenciler mezuniyetlerini kutladılar. İlk dokuzyıllık ilköğretimden mezun olanların sayısı ile ilgili farklı veriler var. Göçten dolayı belediyelerin de öğrenci sayılarını tam bilmedikleri görüldü. Bazı ilköğretim okulları öğrenci sayıları tam olarak bildirmemeleri de ek bir sorun olmaktadır. Bunu yapmalarının başlıca sebebi belediyelerden ve devletten aldıkları maddi destekten kaynaklanmaktadır. Daha fazla para alabilmeleri için gelmeyen öğrencilerin sayısını bildirmeyip gizlemektedirler. Gençler Makedonya’dan göç ettiklerine dair ilgili makamlara bilgi vermelidirler, fakat onlar bunu yapmadığı gibi okullar da devletten daha fazla para alabilmek için sıralı okula gelmeyen veya yurtdışına göç eden öğrencilerin sayılarını bildirmiyorlar. Makedonya’da 80 belediyeden 78’de  öğrenci sayılarında son on yılda düşüş görülmektedir. Böylece Arnavutların yoğun yaşadığı belediyelerde öğrenci sayısının yükseldiği deyimi de suya düşmüş oldu, ülkenin özellikle Doğu Bölgesinde sınıflardaki öğrenci mevcutları hızla azalmaktadır.  İktidarın yaptığı reklamlar ve kampanyalar boşunadır, çok yakında sınıflar boş kalacaktır. Ülke genelinde doğumlar azalmaktadır, yirmi yıl içersinde yenidoğmuş çocukların sayısı beş buçuk bin için düştü.

Türkçe ilköğretimde 2005/2006 öğretim yılında öğrenci sayısı 6.972’ye yükselmiştir. Bu sayı Makedonya’nın bağımsızlığından bugüne ve öncesinde Türkçe eğitim gören öğrenci sayısında en büyük sayıdır. Onyıl içerisinde 2014/2015 öğretim yılında öğrenci sayısı 5.566’ya gerilemiş veya öğrenci sayısı 1.400 için azalmıştır. Bu rakam azımsanmayacak kadar büyüktür veya düşüş 20% için olmuştur. 1 Eylül’de başlayan 2015/2016 öğretim yılında Türkçe eğitim yapılan bazı okullarda öğrenci sayılarının yükseldiği haberleri gelmektedir. Bunlar arasında Pirlepe’nin Kanatlar köyünde 2015/2016 öğretim yılında 33 birinci sınıf öğrencisi kaydını yaptırmıştır, Radoviş’in Kocalı-Alikoç ilkokulunda 40 civarında birinci sınıf öğrenci kaydını yaptırmasına rağmen hala yeni sınıflar açılmamaktadır ve yeni öğretmenler atanmamıştır. Bu da Türk öğrencilere Eğitim ve Bilim Bakanlığının ve Makedon asıllı okul müdürlerinin uyguladığı çifte standardı bir daha gözler önüne sermiştir. Üsküp’ün ,,Tefeyyüz’’ ilköğretim okulunda da öğrenci sayısının artığı haberleri gelmektedir. Birinci sınıfa 120 öğrencinin kayıt yaptırması ile üç sınıf oluşturulduğu, dördüncü sınıfın da oluşturacağı bildirildi.

Haber Makedonya sitesi olarak bütün öğretmen ve öğrencilerimize yeni 2016/2017 öğretim yılında başarılar diliyoruz.