AVRUPAGENEL

Makedonyanın ekonomisi bu yıl ve gelecek yıl yüzde 3,2 oranında büyüyor

Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası, daha önce öngörülen yüzde üç yerine bu yıl ve gelecek yıl Kuzey Makedonya ekonomisinin büyümesine yönelik öngörüleri yüzde 3,2 oranında revize etti.

2018 yılında yüzde 2,7’lik bir artıştan sonra, büyüme oranı yılın ilk yarısında yüzde 3,6 oranında artmıştır. Artış, büyük ölçüde iç talepteki artıştan ve çoğunlukla yatırım faaliyetlerinin geri kazanılmasından kaynaklanıyor.