BALKANLAR

Karadayı, Brüksel’de HÖH’ün Anayasa Değişikliğine İlişkin Fikirlerini Sundu

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinden yapılan açıklamaya göre, parti tarafından hazırlanan Anayasa değişiklikleri, Brüksel’de HÖH Başkanı Mustafa Karadayı tarafından sunuldu. Karadayı, adını “Avrupa’yı Yenile” olarak değiştiren ALDE partisi ve ALDE Grubu üyesi Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu milletvekilleriyle HÖH’ün Bulgaristan’daki yolsuzlukla mücadele mevzuatı, yargı reformu ve hukukun üstünlüğü konusundaki fikirlerini görüşmek üzere Brüksel’e ziyarette bulunuyor.

HÖH, Yüksek Yargı Konseyinin, her biri 13 kişiden oluşan Yüksek Hakimler Kurulu ve Yüksek Savcılar Kurulu olmak üzere iki bölüme ayrılmasını öneriyor.

Siyasi lider, Brüksel’de yaptığı basın açıklamasında, “Venedik Komisyonunun tavsiyelerinden biri, yargıçların yarısından fazla olması gerektiğini söylüyor. Bu nedenle, Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerinin 7’sinin Hakimler Loncası tarafından, 6’sının ise Halk Meclisi üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile seçilmesini öneriyoruz” diye açıkladı.

Karadayı, “Savcılık üzerinde kamu denetimine duyulan ihtiyaç hakkında birçok yorum duyuyoruz. Bu nedenle, Yüksek Savcılar Kurulu üyelerinin altısının kendi loncaları tarafından, 7’sinin ise yine üçte iki çoğunlukla Halk Meclisi tarafından seçilmesi için tam tersine bir öneride bulunuyoruz” diye açıklık getirdi.

HÖH ayrıca şu anda Yüksek Yargı Konseyine üye olma hakkına sahip Başsavcı, Yargıtay ve Yüksek İdare Mahkemesi (Danıştay) başkanları ve Adalet Bakanının iki yeni kurula katılmamalarını önermektedir.

HÖH lideri, “Ayrıca kanunilik denetimi gerçekleştirme yetkisinin, Başsavcılığın elinden alınmasını ve Cumhuriyet Başsavcılığının ilgili üst mercilerine verilmesini öneriyoruz” dedi.

Karadayı, “Şu anda Bulgaristan’da hakimler ve savcılar aynı binalarda çalışıyorlar. Bu nedenle sistem içerisinde bütçe ve ekonomik faaliyetle ilgilenecek bir organ oluşturulmasını öngörüyoruz ve bunun iki organdan oluşacak olan Yüksek Hakimler Kurulu olmasını öneriyoruz, çünkü konular ortak ve birbirinden ayrılamaz” diye açıklık getirdi.

Siyasi lider, “Yargı Müfettişliği ile ilgili de bir mesele var – hakim ve savcılara ayrılıp ayrılmayacağı sorusu gündemdedir. Müfettişliğin yargı makamlarına ait olduğu ve mevcut haliyle kalmanın daha iyi olduğu fikrine vardık ve yine üyelerinin Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile seçilmeye devam etmesini öneriyoruz” diye kaydetti.

Karadayı, “HÖH, Başsavcının bir soruşturma savcısı tarafından soruşturulmasını öneriyor. Diğer iki önemli yargı organlarının yöneticileri Yargıtay Başkanı ve Danıştay Başkanı hakkında soruşturma savcılıkça yürütülebilir.  Ancak emri altındaki biri tarafından soruşturulursa, bu durum Başsavcıyı rahatsız eder. Bu nedenle soruşturma savcısının kura ile seçilmiş, kariyer gelişimi Başsavcıya bağlı olmayan bir savcı olmasını öngörüyoruz. Ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından soruşturmayı yürüten bu savcı Yargıtay’da göreve başlayabilir” diye açıklık getirdi.

HÖH ayrıca çok tartışılan, ancak şimdiye kadar hiç kimsenin bu konuda bir şey yapmamış olan Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru uygulaması başlatılmasını önermektedir. Ayrıca Halk Meclisi kontenjanından Anayasa Mahkemesi üyelerinin de üçte iki çoğunlukla seçilmesini öneriyor. Şu anda, bu basit bir çoğunlukla oluyor.

Karadayı, “Anayasa değişiklikleriyle birlikte HÖH çifte vatandaşlık sorununu da çözüyor. Konu şüphesiz eski geçici Bakan olan mevcut Başbakan için gündeme getirildi ve bakanların milletvekilleri için gerekli şartları yerine getirmesi, yani Bulgaristan vatandaşlığı dışında bir vatandaşlığa sahip olmaması gerekir” dedi ve Anayasa Mahkemesinin çifte vatandaşlığa sahip olduğunu tespit ettiğini ve Kiril Petkov tarafından Anayasa’yı ihlal suçunun işlendiğini hatırlattı.

Siyasi lider, “Diğer AB üye ülkelerinde milletvekilleri ve bakanlar için böyle bir gereklilik yoktur. Şu anda hazır olan Anayasa değişikliği teklifimize milletvekilleri ve bakanlar için çifte vatandaşlık şartının kaldırılmasını da ekleyeceğiz” diye bildirdi.

HÖH Başkanı, “Ancak bu davadan başka bir sorunu çözme ihtiyacı doğdu. Bulgaristan’da şu anda kanun yoluyla insanlar oy kullanma hakkı gibi anayasal haklardan mahrum bırakılıyor. Mevcut bir ikametgah şartı yüzünden Bulgaristan vatandaşları Avrupa Parlamentosu ve yerel seçimlerde oy kullanma hakkından mahrum ediliyor. Böylece görüşmelerde Anayasa’da vatandaşların oy kullanma hakkının hiçbir şekilde ellerinden alınamayacağını açıkça belirtmek fikri ortaya çıktı” diye vurguladı.

Siyasi lider, “Anayasa değişikliklerine ilişkin sahip olduğumuz tüm fikirler için tüm toplantılarımızda onay alıyoruz. Nihayetinde yargı reformunu uygulamak için yargı reformu hakkında konuşup belirli kişileri hedef almak yerine Bulgaristan’a döndüğümde Parlamentodaki diğer siyasi parti gruplarıyla bir toplantı talep etmek, önerdiğimiz fikirler hakkında birlikte yorum yapmak, onlarınkini de dinlemek kalıyor” diye belirtti. Karadayı, Parlamentodaki partilerin yasal reform çağrılarında samimi idiseler, HÖH’ün önerilerinin Halk Meclisindeki diğer tüm siyasi güçler tarafından açıklanan görüşleri yansıttığı için destek göreceğini vurguladı.

HÖH’ün görevlendirdiği uzmanlar, teklifi hazırlarken parti Büyük Halk Meclisinin toplanmasına gerek kalmaması için temel kanunda önerilen değişikliklerin olağan bir Halk Meclisi tarafından yapılabilmesi olasılığını azami ölçüde dikkate aldıkları, ayrıca Venedik Komisyonunun tüm tavsiyelerini, AB raporlarını ve tavsiyelerini dikkate aldıkları anlaşıldı.

Karadayı, “Bir anlaşmaya varmak için birinin inisiyatif alma ve somut metinler önerme zamanının geldiğine inanıyoruz” dedi. HÖH’ün Avrupalı ​​ortaklarıyla partinin önerdiği yolsuzlukla mücadele yasasını da tartıştığını ifade eden siyasi lider, partinin “altın pasaport” olarak anılan yatırım karşılığı vatandaşlık verme uygulamasının, kurum içi ihale prosedürlerinin ve cipten para dağıtılması olarak bilinen Bakanlar Kurulu kararlarının kaldırılmasını önerdiğini bildirdi.

Karadayı, “Bulgaristan uzun süredir yatırım karşılığında vatandaşlık verme uygulaması nedeniyle eleştiriliyor – sadece Avrupa tarafından değil, Amerika Birleşik Devletleri tarafından da eleştiriliyor. Bizler bu değişiklikle Devlet Milli Güvenlik Ajansını (DANS) her bir vakayı soruşturmaya ve ihlaller varsa vatandaşlığı iptal etmek için bir prosedür açmaya zorlamak için kullanmak istiyoruz” diye vurguladı. Karadayı, partinin Yolsuzlukla Mücadele ve Yasa Dışı Yollardan Edinilen Varlıklarının Müsadere Edilmesi Komisyonu (KPKONPİ) ile ilgili de bir kanun teklifi hazırladığını duyurdu.

/kırcaalihaber