EĞİTİM

İştip Belediyesine Bağlı Seltse Köyünde, Birinci Sınıfa Sadece Bir Öğrenci Kaydını Yaptırdı

İştip Belediyesine bağlı Türk, Makedon, Ulah ve Sırpların yaşadığı Seltse köyünde sadece bir öğürenci ilköğretimin birinci sınıfına kaydını yaptı. Seltse köyünün bölge ilkokulunda eğitim gören öğrencilerin hepsi Türk asıllı olsa da eğitimlerini Makedonca görmekteler. Köy ilkokulunda birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci sınıfta öğrencileri eğitim görürken, dördüncü sınıfa kayıtlı öğrenciler bulunmamakta. Makedonya genelinde ilköğretim ve ortaöğretimde öğrenci sayılarında son 10 yıl içerisinde %20 civarında olan büyük düşüş görülmektedir. Öğrenci sayısındaki düşüş genellikle gençlerin yurtdışına göç etmeyi tercih etmelerinden ve doğum oranındaki düşüşten kaynaklanmaktadır.