GENEL

Geçen yıl yeni doğan çocuklardan 13,357’si şehirlerde, 9718’i köylerde dünyaya gelmiş

Makedonya Devlet İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamada geçen yıl ülkede doğan çocukların %57,9’u şehirlerde, %42,1’i ise köylerde dünyaya gelmiştir. En fazla doğumun gerçekleştiği bölge toplam doğum oranının %34,9’u ile Üsküp ve yöresi olurken en az doğum da %6,9 oranla Doğu Makedonya olmuştur.

Annelerin yaş otalaması şehirlerde 29,4 iken, bu oran köylerde 27,7 oluyor. İlk kez doğum yapan annelerin yaş ortalaması şehirlerde 28 olurken köylerde 25,3 olduğu saptanmış. Böylelikle köylerdeki ilk doğum yapan anneler, şehirlerde ilk doğum yapan annelere göre 2,7 yaş daha gençler.

Geçen yıl vefat eden vatandaşların sayısı şehirlerde 12,462 (%60,9), köylerde ise 7999 (39,1) olmuş. En fazla ölümün olduğu bölgeler ise toplam sayının %28,5’i ile Üsküp bölgesi olurken, en az ölümün %8,5 ile Kuzey Doğu Makedonya bölgesi olduğu saptanmıştır. Şehirlerde ölenlerin ortalama yaşı 72,4 iken, köylerde bu yaş ortalaması 73,2 olmuştur.

Nüfusun doğal büyümesine şehirler %34,2 katkı sağlarken, köyler %65,8 katkı sağlamışlardır. Negatif doğal nüfüs büyümesi ise Pelagonya, Doğu Makedonya ve Vardar bölgelerinde görülmektedir.

Ülkeden göç oranlarında ise Üsküp bölgesi 1700 kişi ile en fazla dış göçe mağruz kalan bölge olurken bu oran Güney Batı bölgesinde 57 kişi ile en düşüktür.

Follow by Email
WhatsApp