Elvin Hasan: Yatırımcılarla Hükümet Arasında Güçlü Bağlar Kurduk

Devlet Bakanı Dr. Elvin Hasan yatırımcıları ziyaret etti. Bakan Hasa pandemi döneminde de şirketleri desteklediklerini ve daha büyük başarılar için devamlı iletişim halinde olduklarını belirtti. Hasan 2.5 yıl içinde 65.000 yeni istihdam sağlandığını, asgari ücrette 9.000 denardan 14.500 denara  yükseldiğini ifade ederken, ülkemizde 2 yılda 750 milyon Euro dış yatırım yapıldığını belirtti.