AVRUPA

Besimi: Bu Gibi Büyük Ekonomik Zorluklar Döneminde, Mali Politikayı Dikkatli Şekilde Oluşturmak Gerekiyor

Kuzey Makedonya Maliye Bakanı Fatmir Besimi, Avrupa Birliği (AB) ile Ekonomik-Mali Diyalog toplantısı için Brüksel’de.

Söz konusu toplantı Kuzey Makedonya ve AB arasında ekonomi ve mali politikalar konusunda uyum ve işbirliği amacı ile düzenlenmekte.

Toplantıdan Kuzey Makedonya için birçok tavsiye çıktı. Tavsiyeler arasında bu yılın Bütçede krizin etkilerinin aşılması için mali destek sağlanması; Uygun para politikası izlenerek orta vadede fiyat hareketlerinin yakından izlenmesi ve fiyat istikrarının sağlanması; Orta vadede kademeli mali konsolidasyon yoluyla kamu maliyesi yönetimi reformlarının sürdürülmesi; Yeni bütçe kanunu; Vergi Stratejisi’nin uygulanması; Gelir İdaresi Başkanlığı’nın dijital dönüşümü; Kamu-özel ortaklığına ilişkin yeni bir kanunun kabul edilmesinin yanı sıra kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesine devam edilerek iş ortamının iyileştirilmesi;

Besimi, Brüksel’de yapılan toplantıda önümüzdeki dönemde enerji verimliliğine ilişkin yasal çerçevenin kabul edilmesi ve AB’nin Batı Balkanlar için Yeşil Gündem stratejisine uygun bir enerji verimliliği fonunun oluşturulması ile eğitim alanına odaklanılması üzerinde anlaşmaya varıldığını ifade ederken, eğitim reformlarının özellikle orta mesleki eğitime yönlendirilmesi konusunda fikir birliğine varıldığını söyledi.

Besimi ayrıca “Bu gibi büyük ekonomik zorluklar döneminde mali politikayı dikkatli şekilde oluşturmak gerekiyor. Ekonomiye ve vatandaşlara destek sağlanırken, ekonomik büyüme de desteklenmeli” dedi.