SİYASET

Zaev: AB üyeliğine Yönelik Hazırlıklara, Kendimizi Yoğun bir Şekilde Adıyoruz

Başbakan Zoran Zaev, 74. BM Genel Kurul programının bir parçası olarak, bugün Forum içinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Zirvesi’nin en üst seviyesindeki Liderlik Diyalogu’na hitap etti.

Başbakan Zaev, konuşmasında, sürdürülebilir kalkınma için evrensel ve dönüştürücü gündemin benimsenmesinin ve uygulanmasının son derece önemli olduğunu ve  hızlı bir değişim geçiren bu dünyada hiçbir ülkenin tek başına dayanamayacağı kadar derin ve hızlı olduğunu vurguladı.

Başbakan Zaev, yaptığı konuşmada, forum liderlerine Hükümetin 2018-2020 dönemi için sürdürülebilir kalkınma için beş öncelikli hedef belirlendiğini bildirdi: SDG 1 – Yoksulluk olmadan, SDG4 – Kaliteli Eğitim, SDG8 – İyi Çalışma ve Ekonomik Büyüme, SDG 13 – İklim Eylemi ve SDG16 – Barış ve Adalet İçin Güçlü Kurumlar, Hükümet Programında tanımlanan öncelikli faaliyetler ve önlemlerdir. dedi.