EĞİTİM

YTB Türkiye Bursları 2020 başvuruları başladı

Yüzlerce ülkeden öğrencilere Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinin kapılarını açan burslara, “www.turkiyeburslari.gov.tr” adresinden başvurulabilecek.

Online başvurulan burslar için öğrenciler, sisteme istenilen belge ve bilgileri girmelerinin ardından teknik değerlendirmeye tabi tutuluyor. Değerlendirme sonrası Türkiye’nin ve uluslararası öğrencinin başvurduğu ülke öncelikleri çerçevesinde, öğrencinin akademik niteliği ve sosyal yeteneklerinin incelendiği uzman değerlendirmesi yapılıyor.Bu aşamanın ardından öğrenciler yüz yüze mülakatlara davet ediliyor. Bunun yanı sıra bazı ülkelerde yazılı sınavlar da yapılıyor. YTB uzmanları ve akademisyenlerce yapılan mülakatlar dünyada yaklaşık 100 noktada gerçekleştiriliyor. Mülakatları başarıyla tamamlayan adaylar, Türkiye’de eğitim görmeye hak kazanıyor.- İlk geliş ve son gidiş biletleriÖğrencilere ilk 1 yıl ücretsiz Türkçe eğitimi veriliyor. Bu öğrenciler tercihleri doğrultusunda Türkiye Bursları tarafından yerleştirildikleri üniversite ve bölümlerinde eğitime başlıyor.

Lisans, yüksek lisans, doktora ve araştırma düzeyinde burslandırmaların yapıldığı Türkiye Bursları kapsamında okul harçları ve barınma ücretleri karşılanırken öğrencilere her ay harçlık da veriliyor.

Türkiye’ye ilk geliş ve mezun olduktan sonra ülkelerine dönüş biletleri, YTB tarafından alınan öğrencilerin, Türkiye’de kaldıkları süre boyunca sağlık sigortası primleri ödeniyor.

– Mezun buluşmaları

YTB, Türkiye’de çeşitli üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alarak ülkelerine dönen mezunları “Mezun Buluşmaları” vasıtasıyla bir arada tutuyor.

Bu doğrultuda 160 ülkeye yayılmış, 150 bini aşkın üyesiyle “Türkiye Mezunları” arasındaki iletişim gelişirken mezunların Türkiye ile bağları kuvvetleniyor.

İnternet üzerinden yapılacak başvurular için tüm adayların aşağıdaki belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir:

Geçerli bir kimlik belgesi/kartı VEYA Geçerli bir pasaport
Adayın yakın zamanda çekilmiş bir fotoğrafı
Ulusal sınav sonuçları (varsa)
Diploma ve geçici mezuniyet belgesi
Akademik not dökümleri
Uluslararası sınav sonuçları (GRE, GMAT, DELF, YDS, YÖS…vs.); seçilen program tarafında talep ediliyorsa.
Dil sınavı sonuçları (seçilen program tarafından talep ediliyorsa)
Araştırma konusu önerisi ve yapmış olduğunuz çalışmalara dair yazılı bir örnek (sadece doktora başvuruları için)

Türkiye üniversitelerindeki birçok programa Türkçe dilinde eğitim vermektedir. Bununlar birlikte bazı departman ve üniversiteler İngilizce ve diğer dillerde programlar sunabilirler. Bu gibi programlarda öğrenim görmek isteyen adayların uluslararası alanda kabul gören bir dil yeterlilik sertifikalarının bulunması gerekmektedir. (TOEFL ve diğer eşdeğer sertifikalar). Bu programların çoğu uluslararası kabul test sonuçları talep etmektedir (GRE, GMAT, SAT vb.). Adaylar, başvuru sistemindeki programları seçerken öğretim dilini kontrol edebilirler.
Ulusal sınav puanları yerine SAT ya da GCSE gibi uluslararası niteliklere sahip lisans adaylarının, bu uluslararası sınavlara göre orta öğretimi tamamlamış olmak için gerekli minimum nitelikleri sağlamaları gerekecektir.
Türkçe yeterlilik için C1 seviyesinde Türkçe dil sertifikasına sahip olmayan (eğitim dili İngilizce veya diğer dillerde olan programlara yerleştirilen adaylar da dahil) tüm Türkiye Bursiyerlerinin, bir yıllık Türkçe Hazırlık Kursuna katılmak ve akademik yılın sonunda C1 seviyesini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Başvuru İçin Temel Kriterler

Asgari Akademik Başarı Kriteri:
Lisans adayları için asgari akademik başarı: %70
Yüksek Lisans ve Doktora adayları için minimum akademik başarı: %75
Sağlık Bilimleri (Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık) adayları için minimum akademik başarı: %90

Yaş Kriteri
Lisans programları için: 21 yaşın altında olmak
Yüksek Lisans programları için: 30 yaşın altında olmak
Doktora programları için: 35 yaşın altında olmak

Uygun Gruplar:
Tüm ülkelerin vatandaşları
Mezunlar veya mevcut eğitim öğretim yılının sonunda mezun olacak olanlar (2019 Eylül ayından önce)
Araştırmacılar ve akademisyenler

Uygun Olmayan Gruplar:
Türk vatandaşları ve Türk vatandaşlığını kaybetmiş bireyler
Halihazırda başvuracakları eğitim düzeyinde, Türk üniversitelerindeki programlara kayıtlı olan bireyler

Türkiye Bursları içi yapılan başvurular; adayın akademik başarısına, müfredat dışı faaliyetlerine ve diğer mesleki yeterliliklerine bağlı olarak değerlendirilir. Başvuruların değerlendirme sürecinde, adaylar başvurdukları programın kriterlerine uygunlukları ve bununla beraber, akademik ve sosyal başarılarıyla değerlendirilir.

ÖN DEĞERLENDİRME:
Tüm başvurular; asgari akademik not, yaş sınırı, gerekli belgeler gibi temel kriterler üzerinden incelenir.

SON ELEME:
Uygun görülen adayların başvuruları; akademik durum, önceki yeterlilikler, akademik ilgi alanları, kariyer hedefleri, tercihlerinin tutarlığı, niyet mektubunun içeriği/anlaşılırlığı ve sosyal faaliyetlere katılım gibi bir dizi kriterler üzerinden Uzman Komitesi tarafından dikkatlice incelenir. Bu aşamadan sonra, mülakat süreci için kalifiye adayların son listesi oluşturulur.

MÜLAKAT:
100’den fazla ülkeden seçilerek son listeye alınan adayları; akademisyen ve uzmanlardan oluşan mülakat komiteleri tarafından değerlendirilir.
Genelde 15-30 dakika süren mülakat, aşağıda belirtilen format üzerinden gerçekleştirilir:
a. Karşılama ve giriş
b. Belgelerin kontrolü
c. Adayın başvuru amacının öğrenilmesi
d. Akademik bilgi ve kariyer hedefleri
e. Kapanış ve aday tarafından komiteye soru sorulması

Not: Mülakata davet edilen adayların, mezun olmamışlar ise, tamamlamış oldukları önceki yılların tüm transkript/karne belgelerini ve sertifikalarını mülakata getirmeleri gerekmektedir.​

SEÇİM:
Mülakat komiteleri tarafından aday olarak belirlenen başvuru sahiplerinin mülakat sonuçları, bir seçim komitesi tarafından değerlendirilir ve burs alacak başvuru sahiplerinin listesi oluşturulur. Bu son değerlendirme aşamasında, adayın Türkiye Bursları için genel uygunluğunu değerlendirilmektedir

YTB BURSLARINA GEÇEN SENE NE KADAR BAŞVURU OLDU

Kamu kaynaklı bursların Türkiye’de 2011’de dünya çapında 8 bin başvuru alırken 2012’de “Türkiye Bursları” markasının oluşturulması ve online başvuru sistemine geçilmesiyle bu sayı 5 kat artarak 40 bine çıktı.

Geçen yıl burslara 167 ülkeden 146 bin 600 rekor sayıda başvuru alındı.

TÜRKİYE BURSLARININ DEĞERLENDİRME AŞAMASI NASIL OLUYOR?

Türkiye Burslarına her yıl belirlenen dönemde online olarak başvurular gerçekleştiriliyor. Öğrenciler sisteme istenilen belgeleri ve bilgileri girmelerinin ardından öncelikle bir teknik değerlendirmeye tabii tutuluyor. Teknik değerlendirmenin ardından ise ülkemizin ve uluslararası öğrencinin başvurduğu ülke öncelikleri çerçevesinde öğrencinin akademik niteliği ve sosyal yeteneklerinin incelendiği bir uzman değerlendirmesi gerçekleştiriliyor. Bu aşamanın ardından öğrenciler yüz yüze gerçekleştirilecek mülakatlara davet ediliyor. Bunun yanında bazı ülkelerde yazılı sınavlar da yapılıyor. YTB uzmanları ve akademisyenler tarafından yapılan mülakatlar dünyada yaklaşık 100 farklı noktada gerçekleştiriliyor. Mülakatları başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar Türkiye’ye gelmeye hak kazanıyor.

ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİM NASIL BAŞLIYOR?

Öncelikle Türkiye’ye gelişlerinde YTB personeli tarafından karşılanan ve yurtlarına yerleştirilen öğrencilere ilk 1 yıl boyunca ücretsiz Türkçe eğitimi veriliyor. Daha sonra ise bu öğrenciler tercihleri doğrultusunda Türkiye Bursları tarafından yerleştirilmiş oldukları üniversite ve bölümlerinde eğitimlerine başlıyor. eğitimlerine başlıyor. Lisans, yüksek lisans, doktora ve araştırma düzeyinde burslandırmaların yapıldığı Türkiye Bursları kapsamında okul harçları ve barınma ücretleri karşılanırken, öğrencilere ayrıca aylık cep harçlıkları da veriliyor. Öğrencilerin Türkiye’ye ilk geliş ve mezun olduktan sonra ülkelerine dönüş biletleri de YTB tarafından alınıyor. Öğrencilerin Türkiye’de kaldıkları süre boyunca sağlık sigortası primleri de ödeniyor.