GÜNCEL

Yenilikçi Fikir Üretiminde İsviçre Zirvede, Kuzey Makedonya 59. Sırada

Küresel İnovasyon (Yenilikçi Fikir Üretimi) Endeksine göre, dünyadaki en yenilikçi ülke İsviçre’dir. Bu yılki İnovasyon Endeksi 129 ülkeyi kapsıyor. Kurumlar,  sermaye ve araştırma, altyapı, pazar, işletme, bilgi, teknoloji ve ülkelerin yaratıcı performansları sıralama göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Bölgemizdeki ülkelere gelince, Hırvatistan 44, Karadağ 45, Sırbistan 55, Kuzey Makedonya 59, Bosna Hersek 76 ve Arnavutluk 83. İsviçreden sonra  sıralamada İsveç ve ABD geliyor. Raporun genel sonuçlarına göre dünya ekonomik yavaşlamalardan etkilendiği, düşük verimlilik  ve ekonomik belirsizliği kaydettiği şeklinde.

Öte yandan, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde dünyanın inovasyon (Yenilikçi Fikir Üretimi) bakımından zengin olduğu sonucuna varılmıştır. Patent tescili ve Ar-Ge yatırımları da artıyor. Ancak bu olumlu eğilimi tehlikeye atabilecek yeni engeller de var. Durgun ekonomik büyüme, gelişmiş ülkelerdeki Ar-Ge yatırımlarında durgunluk ve teknoloji sektörlerine yönelik korumacılık giderek artmaktadır.