GÜNCEL

Vatandaşlar Polisten Fazla Askere Güveniyor

Eurothink – Avrupa Stratejileri Merkezi’nin son yaptığı kamuoyu araştırmasında ordu vatandaşların en büyük güvenine sahip olurken polis ve dini topluluklarla güven aıralamasında ikinci sırayı paylaşıyor. Vatandaşların bu kurumlara karşı (%43) hala tatmin edici güveninin olmadığı görülüyor. Yargı ve savcılıklara olan güven ise hala en alt sıralarda yer almakta. Arnavut nüfusun çoğunlukla yaşadığı ülkenin Kuzeybatı bölgelerinde polise güven fazla olurken, Makedonların çoğunlukta olduğu Doğu bölgesinde bu oranın daha az olduğu gözlemlenmekte.

Eurothink adına konuşan araştırma görevlisi Aleksandar Stoyanovski, yaptıkları kamuoyu araştırmasında vatandaşların polise olan güvensizliğin %40 oranında olduğu, %25’inin polise güvendiğini ve %33’ünün çekimser cevap verdiğini bildirdi.

Araştırmada, vatandaşların mahallelerinde ilçe polisi ve bekçi aradığını gösterdiğine dikkat çektildi.

Vatandaşlar, özellikle yakın çevreleri, yani yaşadıkları mahalle ve kasaba/köy söz konusu olduğunda genellikle kendilerini güvende hissettikleri görülüyor. Ancak vatandaşların temel endişeleri ekonomik güvenlik, sağlık/Covid 19 ve siyasi istikrarsızlık gibi varoluşsal sorunlardan kaynaklanıyor.

Polisin profesyonelliğine ilişkin olumlu algıya sahip vatandaşların oranı olumsuz olanlara göre daha yüksek. Bununla birlikte, polisin şeffaflığına ilişkin olumsuz algılar hakimken, aynı zamanda vatandaşlar polisin partiye, hükümete ve ticari çıkarlara bağlı olduğu konusunda görüş bildiriyor. Polise yönelik algı etnik Arnavutlar arasında, etnik Makedonlara göre daha olumlu.