GÜNCEL

Ufuk Derneği: Yeni Hükümet Tüm Makedonya Cumhuriyeti Vatandaşlarına Hayırlı Uğurlu Olsun

Çok değerli vatandaşlar, değerli soydaşlarımız arkamızda kalan dönemde ülke olarak iktidarın sorumsuz yöneticileri ve ülkeyi yönetme kapasitesi olmaması ciddi toplumsal sorunlara, baskılara  maruz kalmamıza sebep olmuştur. Makedonya’daki yönetime yönelik demokrasi ve insan hakları ihlallerinden dolay hem ülke içinden, hem dışarıdan sürekli eleştiriler gelmekteydi. Ufuk Derneği geçtiğimiz dönemde İnsan hakları ve demokrasi alanlarında yaptığı çalışmalar ile Türk toplumuna yönelik yapılan haksızlıklara karşı mücadele vermiştir. Açık bir dille yaptığımız açıklamalar ile hem soydaşlarımızı, hem Makedonya’daki diğer etnik toplulukları gerçek durum hakkında bilinçlendirmeye çalıştık. Aynı zamanda çalışmalarımız ile bilinçli gençlik yetiştirmeyi hedefledik. Türklere yönelik eski iktidarın yaptıklarının hak ve hukuka sığmadığını, farklı etnik ve dini gruplara ciddi ayrımcılık yapıldığını, her fırsatta dile getirdik. Ufuk Derneği’nin yönetici kadrosu ve üyeleri bu duruşlarından dolayı tehdit edilmiş, maddi ve manevi kayıplar vermiş hatta saldırıya uğramışlardır.

Ülkemizin ve Makedonya Türk toplumunun bulunduğu durumun farkında olup ve haklı olarak daha iyi gelecek için muhalefetin oluşturduğu Halk İnisiyatifi Platformunda (şimdiki iktidar)  yer aldık. 121 Sivil Toplum Kuruluşu ile beraber eski iktidarın baskılarına ve STK’lara yönelik yapılan karalama kapmanyasına karşı mücadele verdik. Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği’nin ve koalisyon partnerlerinin sunduğu çok kültürlülük ve herşeyden Önce Vatandaş Konseptinin Makedonya Türklerinin karşılaştığı sorunlara çözüm için uygun olduğunu düşünüyoruz. Yeni hükümetin kurulması bütün STK’ların ve siyasi partilerin mücadelesinin taçlandırıldığı, ülkemiz için hayati bir gelişmedir ve ,,zülüm’’ döneminin sona ermesi anlamına gelmektedir. Yeni hükümet sadece tüm alanlarda reformların uygulanması, ülkenin normalleşmesi, tahribatın kaldırılması değil, aynı zamanda özgürlük, demokrasi, insan hakları ve refah demektir. Herkes için eşitlik olacağı yönünde Başbakan Zoran Zaev’in yaptığı açıklamalar umut vericidir. Aynı hükümette ilk defa Türk Dünyasından Sorumlu Devlet Bakanı Prof.Dr. Adnan Kahil’in yer alması yarınlarımızın daha güzel olacağı inancımızı güçlendirmektedir. Şimdi herşeyden önce Makedonya’nın  huzura kavuşması ve gerğin ortamın ortadan kaldırılması gerekmektedir. Zoran Zaev önderliğinde kurulan yeni hükümeti tebrik eder gelecekteki çalışmalarında başarılar dileriz. Dernek olarak bize düşen sorumluluğu üstlendik, misyonumuzun gerçekleşmesi için gelecekte çalışmalarımıza daha büyük bir heycan ve hevesle devam edeceğiz.

Saygılarımızla.

Ufuk Derneği