GÜNCEL

Türkiye Dışişleri Bakanlığından, Kuzey Makedonya Nüfus Sayım Açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde Düzenlenen Nüfus Sayımı Sonuçları Hakkındaki Soruya Cevabı:

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde 2021 yılında düzenlenen nüfus sayımının sonuçları 30 Mart günü açıklanmıştır.

Anılan ülkedeki Türk toplumu temsilcileri, nüfus sayımının adil, şeffaf ve hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde gerçekleştirilmesi hususunda sayım süreci boyunca müteaddit defalar çağrıda bulunmuşlardır.

Nüfus sayımına ilişkin veriler bu çağrıların maalesef gözardı edildiğini ortaya koymaktadır.

Makedonya Türkleri Milli Sayım Koordinasyon Kurulu tarafından nüfus sayımı sonuçlarının yayınlanmasını müteakip yapılan açıklamadaki hususların resmi makamlarca dikkate alınması önem taşımaktadır.

Asırlardır bu coğrafyada kök salmış bulunan, Kuzey Makedonya’nın eşit ve kurucu halklarından olan ve bu ülkenin refahı ve kalkınması için çaba gösteren Türk toplumunun hak ve çıkarlarının korunması yolundaki meşru taleplerini destekliyoruz.