GÜNCEL

TDP: Sayım Sonuçlarını Kabul Etmiyoruz

Türk Demokratik Partisi (TDP) Nüfus sayım sonuçlarını kabul etmediğini belirten basın açıklaması yaptı. TDP’den yapılan açıklama şu şekilde:

Kamuoyunun dikkatine…

5 -30 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşen Nüfus Sayımının resmi sonuçları, bugün itibariyle Devlet İstatistik Kurumu tarafından açıklanmıştır.
Çok net ve kesin bir dille, açıklanan bu sonuçları ‘‘KABUL ETMEDİĞİMİZİ’’ beyan etmek isteriz.
Türk Demokratik Partisi olarak, gerek nufüs yasasının hazırlık aşamasında verdiğimiz değiştirgeler, gerekse halkımız nezdinde yapmış olduğumuz çalışmalarla, sayımın önemini ve toplum olarak bize geri dönüş etkilerini en ince detayına kadar elimizdeki tüm mekanizmalarımızı kullanarak, anlatma yolunda yoğun çaba sarfederek sahada çalışmalarımızı yürüttük.
Bugün açıklanan sonuçlar tam bir tutarsızlık ve siyasi operasyon nişanelerini taşımaktadır.
31 Belediyede Türk nüfusunda artış görülmesi, 6 Belediyede Türk’lerin oranının %20’nin üzerinde çıkması ve 2002 Sayım sonuçlarına göre son sayımlarda %7’lik bir artışın mevcudiyeti, yapılan bu siyasi operasyonu gözardı edeceğimiz anlamına gelmez.
Gerçeklikten uzak bu sonuçların gerek partimiz, gerekse halkımız tarafından kabulü mümkün değildir.
19 yıllık süreçte toplam Türk nüfusunun sadece ve sadece 5.484 kişi olarak artması, bütün istatistiki verilerin reddedilmesi anlamına gelmektedir.
2010 -2020 dönemi arasındaki doğum ve ölüm sayıları baz alındığında bu dönemdeki artış, toplamda 4.307 kişidir ( Doğum: 9.564, Ölüm:5.257). Bo sonuçtan hareketle 2002 – 2009 arasındaki dönemde doğum ve ölüm sayıları arasındaki fark, sadece ve sadece 1.177 kişidir. Dolayısıyla Devlet İstatistik Kurumuna göre 2002 – 2009 dönemi arasında 1.177 kişilik bir artış sözkonusudur.
İfade etmek isteriz ki ‘’BUNUN GERÇEKLİKLE UZAKTAN, YAKINDAN BİR BAĞLAYICILIĞI YOKTUR’’.
Bunun yanısıra 132.260 kişinin etnik köken verilerinin açıklanmayışı, bütün bu süreci şüpheli duruma getirmektedir. Devlet İstatistik Kurumu ivedilikle ve bir an önce bu kişilerin verilerini açıklamak zorundadır. Ayrıca yurtdışında yaşayan toplam 12.482 soydaşımızın ülkemizde hangi belediyelerde ikamet ettiklerinin açıklanması da zaruridir.
Sayım süreci üzerindeki şüpheler net ve resmi verilerle giderilmediği sürece, bu faaliyet bir siyasi operasyon olmaktan öteye geçmeyecektir.

Saygılarımızla,
Türk Demokratik Partisi