SİYASET

OSCE/ODIHR: MEDYADA EŞİTSİZLİK VE SEÇMENLER ÜZERİNDEKİ BASKI DEVAM EDİYOR

Seçmenlerin korkutulması, Devlet Seçim Komisyonu’nun yeterince şefaf çalışmaması ve bazı medya kuruluşlarının yayınlarında eşitsizlik, OSCE/ODİHR gibi gözlem misyonu üstlenmiş kuruluşların final raporunda yer alan notlardan sadece bazıları, bu durum 5 Haziran’da yapılması planlanan ve ertelenen seçimler öncesi dönem için geçerlidir. Raporda belirtilenlere göre insanlar üzerinde korku ve baskının kalkması için önlemler alınsa da, çoğu seçmen üzerinde korku kalkmadı.’’

,,Bazı seçmenler bu korkunun sebebibini devlet kurum ve kuruluşlarının intikam alabileceklerinden kaynakladığını belirtmekteler. OSCE ODİHR güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre kamu çalışanlarının kontra-protestolarda bulunmaması için baskı uygulanmaktadır, baskı içeriği işten atılma tehditlerine kadar ulaşabiliyor. Mevcut durum farklı bir soruna işaret etmektedir, seçmenin üzerindeki intikam korkusunu kaldırarak oy kullanması.’’ Raporda belirtilenler arasında.

OSCE’nin elde ettiği sonuçlara göre Devlet Seçim Komisyonu şefaflığında azalma kaydediliyor sebebi kapalı toplantılar ve çalışma atolyeleri, bu kurum ayrıca bazı kararları web sitesinde yayınlamamakta. Medya üzerindeki gerçekleştirilen gözlemlerden elde edilen sonuçlara göre MRT1 kısıtlı bilgi sunmaktadır, kanıtları ve siyasi faliyetleri kendi siyasi görüşlerine göre karıştırdığı görülmektedir.

Sitel, Kanal 5 ve Alfa özel televizyon kanalları, habelerde ortak yaklaşım sergilerken, Telma ve 24 Haber daha şefaf ve derinlemesine haber sundular.

OSCE/ODİHR’nın önerilerinde Devler Seçim Komisyonu ve İçişleri Bakanlığı seçmen listesini yeni seçimlerden önce temizlemeleri gerekmektedir.

Gözlemci misyon OSCE/OdiHR çalışmaları 31 Mart’ta başladı, 5 Haziran seçimlerinin ertelenmesiyle 1 Haziran’da tamamlamıştır, seçimler için sadece bir parti aday listesi göstermiştir.