GÜNCEL

“Milli Sayım Kurulu” Devlet İstatistik Kurumuna, Nüfus Sayımına İtiraz Mektubu Sundu

Makedonya Türkleri Milli Sayım Koordinasyon Kurulu, 2021 yılında düzenlenen Nüfus Sayımlarına yönelik itiraz mektubunu Devlet İstatistik Kurumuna resmi olarak sundu.

Konu ile ilgili kurulda şu yazılı açıklama yapıldı:

Saygıdeğer Kamuoyu, Saygıdeğer Basın Mensupları,

Makedonya Türkleri Milli Sayım Koordinasyon Kurulu Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde 2021 Nüfus Sayımı sürecini başlangıcından bu yana aktif ve dikkatli bir şekilde takip ederek başarılı bir şekilde uygulanması için büyük çaba sarf etmiştir.

Nüfus sayımındaki tüm eksiklikleri, garanti altına alınmış anayasal haklar ve sayım kanunu ihlallerini ve süreç içerisinde sayım metodolojisi hakkındaki memnuniyetsizliğimizi defalarca ifade ettik.

Buna rağmen, Türk eğitmen ve saymanların yetersizliği, elektronik sayım uygulamasının günlerce çalışmaması, diaspora kayıt işleminin bloke olması, elektronik sayım uygulamasındaki tercüme ve eksiklik sorunları, vatandaşların sayım konusunda yeterli bilgilendirilmemiş olması, sahadaki baskı ve manipülasyonlar, Türk toplumuna mensup birçok ferdin sayıma dahil edilmemiş olması gibi sorunlar açıkça görülmüştür.

Kuzey Makedonya Anayasası’na ve yasalara dayanan meşru taleplerimiz, en başta Devlet İstatistik Kurumu tarafından dikkate alınsaydı, yukarıdaki sorunların ve eksikliklerin çoğu giderilmiş olacaktı.

Ne yazık ki, 2021 nüfus sayımı cevapsız bırakılan sorular ve nüfus sayımı sürecine ilişkin meşru taleplerimizin dikkate alınmaması ve ilgili kurumların kayıtsız tavırları ile hatırlanacaktır.

Gelinen nokta itibarıyla, 30 Mart 2022 tarihinde açıklanan Nüfus Sayımı neticeleri Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin eşit ve kurucu halklarından biri olan Türklerin hakları ihlal ettiğini bir kez daha vurgulamak isteriz.

Bu süreçte hak, hukuk, eşitlik, şeffaflık ve adaletin tesis edilmediği açıktır. Bugün açıklanan nüfus sayımı neticeleri, Kuzey Makedonya’da adalete güvenin bir kez daha sarsıldığını göstermiştir.

Nüfus sayımı öncesinde ve sayım sürecinde gündeme getirdiğimiz endişelerin ne kadar haklı olduğu bu süreçte bir kez daha teyit edilmiştir.

30 Mart 2022 tarihinde açıklanan Nüfus Sayımı neticelerinin Makedonya Türklerine ilişkin nüfus sayımı rakamları ve oranları gerçeği yansıtmamakta ve Türk toplumunun nüfusunu gerçek rakamların altında göstermektedir. Türklerin yaşadıkları çeşitli yerleşim yerlerinde sahadan elde edilen veriler ile yayınlanan veriler karşılaştırıldığında arada çarpıcı farklılıklar bulunmaktadır.

30 Mart 2022 tarihinde Makedonya Türkleri Milli Sayım Koordinasyon Kurulu olarak yaptığımız toplantı sonucunda sözkonusu sayımdaki Türklere ilişkin rakam ve oranları gerçek dışı olarak nitelendirerek neticeleri tanımadığımızı ve kesinlikle kabul etmediğimizi kamuoyuna beyan etmiştik.

Makedonya Türk milleti adına bu tavrımızı devam ettirdiğimizi tekrar bildirir, bu süreçte sayım sonuçlarına ilişkin itirazlarımızı, hukuki ve demokratik haklarımızı kullanmaya başlayarak bugün burada Devlet Sayım Komisyonu’na resmi İtiraz Mektubumuzu sunduk.

Bu çerçevede, İtiraz Mektubunda yapılan Anayasal ve kanun ihlallerini detaylıca ele alarak Devlet İstatistik Kurumu’ndan Nüfus Sayımı’nın iptali ve neticelerin geçersiz sayılmasını talep etmekteyiz.

Makedonya Türkleri bu sayım neticelerini hiçbir zaman tanımayacak ve kabul etmeyecektir.

Bu noktada bugün başlayan hukuki mücadelemiz önümüzdeki süreçte devam ederek diğer tüm demokratik haklarımız çerçevesinde mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğimizi önemle vurgulamak isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Makedonya Türkleri

Milli Sayım Koordinasyon Kurulu”