GÜNCEL

Makedon Ortodoks Kilisesi Sayim Sonuçlarınından Şüpheli

Makedon Ortodoks Kilisesi – Ohri Başpiskoposluğu’nun en yüksek yönetim organı olan Kutsal Sinod düzenlediği toplantıda nüfus sayım sonuçlarını ele aldı. Toplantıda sayım sonuçlarının istatistiksel olarak şüpheli olduğu tutumu alındı.

Makedon Ortodoks Kilisesi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, sayım metodolojisinde dini mensubiyet alanının mezhep, kilise mensubiyeti, dini grup mensubiyeti gibi hususları ayırt etmediği belirtildi. Bu durumun sayım sonuçlarını kafa karıştırıcı yaptığı belirtiliyor. Bu hususlar çerçevesinde nüfus sayımlarının dini mensubiyet sonuçlarının yalnış olduğu ve gerçeği yansıtmadığı bildiriliyor. Makedon Ortodoks Kilisesinin açıklamasında sadece sayım metodolojisinin sorun olmadığı, saymanların da vatandaşları seçenekler hakkında doğru bilgilendirmedikleri üzerinde duruyor.

Açıklamanın devamında yurtdışında yaşayan Ortodoks Makedonların sayımlara katılmadığı, bu durumun ilgili kurumlar ile bu vatandaşlar arasındaki iletişim bozukluğundan kaynaklandığı, neticede sayım sonuçlarının gerçeği yansıtmadığı şüphesinin doğmasına vesile olduğu bildiriliyor. Sayım sürecinde azınlıklara mensup bazı Bakanların yurtdışına ziyaretler düzenlediği vurgulanırken, Makedon kökenli yöneticilerin böyle bir çalışma yapmamaları ima ediliyor.