GÜNCEL

Kuzey Makedonya Nüfusunun 23.8% Bekar

Devlet İstatistik Kurumu, 2021 Nüfus Sayımı’ndan nüfusun medeni durumuna, doğum oranına ve göçlerle ilgili bulunan yeni bir veri seti yayınladı.

2021 Nüfus Sayımı sonuçlarına toplam yerleşik nüfusta medeni duruma göre yüzde 23,8%’i bekar.

Toplam yerleşik nüfusun yüzde 81,1’i taşınmadığını (yerli nüfus), yüzde 11,7’si ise olağan ikamet yerine taşındığını belirtmiştir.

Doğum yerine göre, toplam yerleşik nüfusun yüzde 90’ı Makedonya’da doğmuş.