GÜNCEL

Kuzey Makedonya Azınlıkların Yasal Olarak Korunmasında Önemli İlerleme Kaydetti

Kuzey Makedonya azınlıkların yasal olarak korunmasında önemli ilerleme kaydetti, ancak daha iyi yasalara ve politikalara ihtiyaç var.

Ulusal Azınlıkların Korunması bugün yayınladığı yeni raporunda Kuzey Makedonya, Çerçeve Sözleşmesine uygun politikalarını geliştirerek ulusal azınlık üyelerinin haklarının yasal olarak korunmasında önemli ilerleme kaydetti, ancak hakların pratikte uygulanmasının iyileştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Kuzey Makedonya makamları, tanınmayan gruplar için bir miktar esneklik olmasına rağmen, Çerçeve Sözleşmeyi esas olarak Anayasa’da yer alan ulusal azınlıklara (Arnavutlar, Türkler, Boşnaklar, Romanlar, Sırplar,  ve Ulahlar) uygulamaya devam etmektedir.

Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşmesine ilişkin Danışma Komitesinin bu beşinci raporudur. Rapor, Kasım 2021’de ülkeye yaptıkları ziyaret sırasında elde edilenler de dahil olmak üzere hükümet ve hükümet dışı kaynaklar tarafından sağlanan bilgilere dayanmaktadır.

Etnik gruplar arası ilişkiler gelişirken, kriz zamanlarında etnik ve dilsel ayrım çizgileri ortaya çıkıyor. “Herkes için Tek Toplum” stratejisinin sürdürülebilirliği, etkili bir kültürlerarası yaklaşım, daha güçlü üst düzey siyasi destek ve sağlam finansman gerektirdiğine işaret ediliyor.

Komite, karma okul ve sınıf ortamlarının istisna olarak kalmasından üzüntü duymaktadır. Öğretmenleri ve öğrencileri farklı azınlıkların kültürleri ve tarihleri ​​hakkında eğitmeyi ve farklı etnik kökenlerden öğrenciler arasında daha düzenli temasları içeren kültürlerarası bir yaklaşım uygulanmalıdır.

Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşmesi, ulusal azınlıklara mensup kişilerin haklarının korunmasına ilişkin en kapsamlı Avrupa anlaşmasıdır.Uygulaması, bağımsız uzmanlardan oluşan Danışma Kurulu tarafından izlenir. 1 Şubat 1998’de yürürlüğe giren anlaşma şu anda 39 ülkede uygulanıyor.