GÜNCEL

Kovaçevski: Tarımsal Üretimi Stratejik Olarak Arttırıyoruz

Başbakan Dimitar Kovaçevski, Finance Think tarafından düzenlenen Ekonomik Forum’da sürdürülebilir tarımsal üretim için stratejik bir yaklaşımın önemi hakkında konuştu.

Kovaçevski konuşmasında: “Bu kriz bize, enerji alanına olduğu kadar, tarıma da stratejik olarak yatırım yapmamız gerektiğini öğretti. Bu nedenle, bu yıl yeni bir destek fonu oluşturduk, yerli tarımsal üretimde kilit olan mısır, buğday, arpa ve ayçiçeği birinci yerde; ikincisi sebze ve meyve üretimi ve üçüncüsü de hayvancılık olan program zaten oluşturuldu. Ayrıca, teşvikler açısından da birçok yenilik getiriyoruz, teşviklerin üretim öncesi ödenmesini sağlayacağız, bunu ilk kez bu yıl meyve üreticileri ile başlatıyoruz. Bu, teşviklerin,

%30’unun çiftçilerin ekim alanlarına yatırım yapabilmek için finansmana en çok ihtiyaç duyduğu ekim mevsiminden önce ödenmesini, kalak %70’i teşviğin ise ödeme planına göre sonradan ödenmesini öngörmekte.