GÜNCEL

Kliniklere Yeni Cihazlar Geldi, Kullanacak Kalifiyeli Eleman Yok

Radyoloji Enstitüsü’nde ülkemizde ve komşu ülkelerde özel ve kamu sektöründe benzeri olmayan girişimsel radyolojik işlemler için yeni bir anjiyografik sistem devreye alınmıştır.

Cihaz, Sağlık Bakanlığı fonlarıyla satın alınırken, mailiyeti  47,2 milyon denar değerinde. Sağlık Bakanı Bekim Sali,cihaz tüm radyolojik, nörolojik ve kardiyak girişimsel prosedürleri gerçekleştirmek için kullanılabileceğini söyledi.

Hastalar, sonuçların geç aldıkları üzerine şikayetlerde bulundular. Bakan Sali, sonuçların zamanında teslim edilmesi sorunuyla karşı karşıya olduklarını kabul ederken,  sebebini herhangi bir sağlık sistemi için zor olan Covid sonrası dönemde bulunduğunu belirtti.

Sali, hastalara faydalı olacak yeni ekipmanların tanıtımını yapmak istediğini ifade ederken, Radyoloji Enstitüsü’ndeki personel eksikliği, bunun Tıp Fakültesi’ne sorulması gereken bir soru olduğunu söyledi.