AVRUPA

Hükümet bütçe değişikliğine gidiyor

Ülkede varolan ekonomik ve siyasi kriz ile birlikte, yapılan bilinçsiz harcamalar sonucunda iktidarın sapan ekonomik beklentileri bütçe değişikliğine sebebiyet vermiş durumda. Bakanlar kurulu toplantısında alınan karar ile 2016 yılı devlet bütçesi değişiklik önergesi belirlenmiştir. Verilen bütçe değişiklik önergesi ile birlite bu yıl hedeflenen gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) oranına göre %3,2’lik cari açık, şimdiki hesaplamalara göre %3,6 oranına denk gelecek.

Yeni Maliye Bakanı Kiril Minoski yaptığı açıklamada verilen bütçe değişiklik önergesinin hedeflenen %4’lük gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) büyümesinin şu anda %2,3 oranında olmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Bütçe değişiklik önergesi ile gelirlerin %2 oranında düşmesi ve harcamaların da planlanandan 804 miyon denar daha fazla olması bekleniyor.