Hoyt Yee: İvanov, Bir An Önce Yeni Hükümetin Kurulmasını Sağlamalı

ABD’nin Avrupa ve Avrasya ilişkilerinden sorumlu müsteşar yardımcısı Bryan Hoyt Yee, Zagreb’te yaptığı açıklamada ABD’nin bölge devletlerinin istikrarı ve geleceği için çaba harcadığını belirtti.

Hoyt Yee, Makedonya’da tüm tarafları uzlaşmaya davet ederken, bir an önce yeni hükümetin kurulması gerektiğini yineledi.

Yee açıklamasında, “Makedonya Cumhurbaşkanı’nın bir an önce mecliste çoğunluk oluşturan milletvekillerine, dolayısıyla bu çoğunluğu elde eden partilere hükümet kurma konusunda imkan sağlayacağına tüm samimiyetimizle inanmaktayız. Çünkü Makedonya’nın Avrupa Birliği’ne girme yolunda başlatılmış olan süreçlerin devamını getirecek yeni bir hükümete ihtiyacı var” dedi.

Bölge hakkında da açıklama yapan Yee, Avrupa standardlarının yakalanması için reformların devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.