GÜNCEL

Gençlerin Üçte İkisi Ülkeyi Terk Etmek İstiyor

Kuzey Makedonya Meclisinde düzenlenen “Genç nüfusun demografik eğilimleri” konulu açık oturumda konuşan gençlik sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ülke nüfusunun yaşlandığını, gençlerin üçte ikisinin ülkeyi terk etme niyetlerinin olduğunu ve fırsat buldukları anda bunu yapacakları söylediler. Bu eğilimin değişmesi için başta yasama ve yürütmeden acilen harekete geçilmesini, gençlerin sorunlarını çözen kalıcı politikalar üretilmesini, milletvekillerinden talep edildi.

Gençler ve gençlik politikaları konusunda çalışma yürüten STK temsilcileri, devletten en fazla gençler için eğitim ve istihdam alanlarında yatırım ve tedbirler istiyorlar.

Açık oturuma katılan STK temsilcileriNin bir bölümü ilk, orta ve yükseköğretimden başlayarak gençlerin karşılaştığı sorunları dile getirdi. Okullarda kötü hijyen, çağa uygun olmayan eğitim programları, yurt konaklamalarındaki sorunları, işe alınmadan önce daha fazla staj ihtiyacı , istihdam ve daha yüksek maaş ihtiyacından bahsettiler. Aynı STK temsilcileri,  bazı belediyelerde görevini yapmayan gençlik görevlilerinin olduğunu belirttiler.