Elektronik Kimlik Kartı ile Yolsuzluk Riski Düşecek

Hem kamusal hem de özel alanda bir toplumda hizmetlerin dijitalleşmesi için temel bir araç olan elektronik kimlik kartı kullanılmadan toplumun dijital dönüşümünden bahsetmek düşünülemez.

Başbakan Yardımcısı Slavica Grkovska, katıldığı bir tv programında elektronik kimlik kartı ile birlikte birçok yolsuzluk düğümünün ortadan kalkacağını ve yolsuzluk riskinin azaltılacağını değerlendirdi.

Elektronik kimlik kartı olmaması durumunda, Devletin ve bakanlıkların şimdiye kadar dijital hale getirdiği elektronik hizmetlere erişebildiğimiz Kamu Gelir İdaresi Başkanlığı’ndaki olanakları kullanıyoruz, ancak bunu göz önünde bulundurarak, Grkovska, arşiv işlemleriyle ilgili yasanın bir kısmının eksik olduğunu, kurumları daha şeffaf ve verimli hale getirmek yerine daha da yavaşlattığımızı söyledi.