AVRUPAGENEL

Ekonomi Promotörleri İçin Akılalmaz Paralar Harcanıyor

İktidarın ekonomi propagandasının önemli bir ayağını oluşturan ve yabancı yatırımcıları Makedonya’daki yatırım olanaklarını anlatma ve yatırımcı çekme görevini yürüten ekonomi promotörleri için yeni ilan açıldı. Açılan ilan ile birlikte kamuoyunda konu ile ilgili tartışmalar tekrardan gündeme geldi. Dünya genelinde 33 ekonomi promotörü için açılan ilanın, bu ülkelerde görevli olan promotörlerin görev süresinin bitmesi sebebiyle açıldığı Yabancı Yatırımlar Ajansı tarafından bildiriliyor.

Yabancı Yatırımlar Ajansı müdürü Visar Fida yaptığı açıklamada ‘’promotörlerin görev süresi bir yıllık olarak belirleniyor ve görevleri 31 aralık tarihinde sona eriyor, dolayısıyla bu ilan olağan bir ilandır, şimdiki promotörler liana başvurma ve tekrardan seçilme hakkına sahiptirler’’ dedi.

Ay sonuna kadar açık kalacak ilanda promotörlerin görev şehirlerine göre alacakları en düşük net maaşlar da belirtilmiştir. Belirtilen rakamlara göre ekonomi promotörlerinin ortalama net maaşı 2544 avro’ya tekabül ediyor. Promotörlerin aylık toplam net maaşı 81,147 avro’ya denk gelirken, devletin promotörlerin sadece net maaşları için yıllık 1 milyon avro civarında para harcadığı düşünülüyor.

Fakat konuya hakim kişiler telaffuz edilen rakamların, gerçek harcamaların sadece bir bölümünü oluşturduğunu, dolayısıyla Makedonya Devleti’nin ekonomi promotörleri için çok daha büyük tutarda harcamalar yaptığını bildiriliyorlar.

Bilindiği üzere ekonomi promotörü evil ise eşlerine de belli bir tutar para ödeniyor, çocuklarının eğitim masraflarının önemli bölümü karşılanıyor, maaşlarının %70’i tutarında kira ödemesi yapılıyor, işletme maliyetleri karşılanıyor, resmi araç giderleri karşılanıyor ve şirketlerde yaptıkları ülke tanıtımları için ekstradan gelir alıyorlar.

Daha önce Devlet Revizyon Kurulu, ekonomi promotörleri için harcanan paralar hakkında net bir verinin olmamasını eleştirmiş ve gündeme getirmişti.

Ekonomi uzmanları promotörlerin devlet bütçesine yüksek maliyetleri olmasına rağmen getirilerinin çok az olduğunu belirtiyorlar. Görevli promotörlerin çoğunun elle tutulur gözle görülür bir katlı sağlayamadıkları düşüncesindeler.