AVRUPA

Dünya Bankası, Kuzey Makedonya İçin %2,7 Büyüme Öngörüyor

Dünya Bankasının son bahar tahmininde, Makedon ekonomisinin bu yıl için büyümesinde yavaşlama olacağı ve büyümenin %2,7’ye düşeceğini tahmin ediyor. Bunun ana nedeni, Rusya-Ukrayna çatışmasının sonuçları ve Rusya’ya uygulanan yaptırımlardır olarak gösteriliyor.

Bankanın öngörüsüne göre, başta gıda ve enerji fiyatları olmak üzere enflasyonist baskıların yaşam maliyetini artıracağı ve en savunmasız vatandaş kategorilerinin etkileneceği yönünde.

Dünya Bankası tahminlerine göre, kamu borcunun GSYİH’nın %62’sini aşan bir oranda artmasıyla, cari açık da artmaya devam edecek. Ukrayna’daki savaş devam ederse, Dünya Bankası dış talebin azalacağını, mal ve enerji fiyatlarının artışını ve yatırımlarda gecikmeler öngörüyor.

Dünya Bankası, 2023 ve 2024 için Makedon ekonomisinin % 3,1 ve 3,2 oranında büyümesini bekliyor.