EĞİTİM

ÇALIKLI İLKÖĞRETİM OKULUNA OKUMA KİTABI BAĞIŞI YAPILDI

Makedonya’daki Türkçe eğitimin karşılaştığı en önemli sorun ve ihtiyaçlardan bir tanesi okuma kitabı eksikliğidir. Bu eksik yıllardır tamamlanamamakta. Ufuk Derneği bu bilinçle ve bu doğrultuda geçtiğimiz yıllarda işbirliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlarla kampanyalar başlatmış az da olsa eğitimdeki bu açığımızı kapatmaya çalışmıştır. Valandova Belediyesine bağlı Çalıklı köyünde 1’den 9’cu sınıfa kadar 70 civarında öğrencinin eğitim gördüğü Namık Kemal Bölge İlköğretim okulunda Ufuk Derneği başkanı Dr. Elvin Hasan beraberindeki heyetle okuma kitabı bağışında bulundu. Ufuk gönüllüleri her zaman Türk çocuklarının yanında olduğunu bu tür organizasyonlarla göstermektedir. Böylece İzmir Türkiye’de Kitap Dostluğu Külübünün ve başkanı Dilek Özcan’ın başlattığı, Makedonya’daki soydaşlara Türkçe okuma kitabı kitap dostluğukampanyası başarıyla tamamlandı. Okuldaki öğrencilerin hizmetine 800 civarında kitap bağışı yapıldı.  Okuma kitaplarının bir kısmı (200 civarında) Radoviş’İn Kocalı – Alikoç ilkokuluna bağılşandı.

Makedonya’daki Türk öğrencilerinin gelecekte başarılı birer birey olabilmesi ve refaha kavuşabilmesi için Türkçe eğitimin başarısı ve kalitesinin yükselmesi gerekmektedir. Makedonya’daki Türkçe eğitim yıllardır çok ağır şartlarda devam etmektedir, bunun sebebi en başta genelde diğer etnik topluluklardan olan yetkililerin ilgisizliği ve Türk asıllı yetkililerin gerektiği ölçüde yetkilerini kullanamamasından kaynaklanaktadır, daha acı ve gerçek bir tablo çizmek gerekirse belki de çözüm üretemiyorlardır. Makedonya Cumhuriyeti’nin sadık vatandaşı olan Türkler daha iyi bir eğitimi onunla birlikte daha iyi bir geleceği hakediyor. İzmir Türkiye’den Kitap Dosluğu Külübüne Makedonya’daki soydaşları unutmadığı için ve bin okuma kitabı bağışında bulunduğu için teşekkürlerimizi sunar, gelecekteki çalışmalarından başarılar dileriz.20160603_113919