BALKANLAR

Bulgaristan’da Yıl Sonuna Kadar Savcı Maaşları Dondurulacak

Yüksek Yargı Kurulu Savcı Heyeti, savcılık sistemi dahilinde çalışan adli memurlarının taban maaş miktarının 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseltilmemesine karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev’in önerisi üzerine Savcı Heyeti, Yüksek Yargı Kurulu’na hakimlerin, savcıların ve tahkikat memurlarının taban maaş miktarının yıl sonuna kadar yükseltilmemesini önermeye karar verdi.

Başsavcı, bu öneriyi koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele etmek için alınan önlemleri göz önünde bulundurarak bütçe üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlamak üzere sundu.

Maaşların dondurulmasına ilişkin öneriler, 9 Nisan’da toplantı yapacak Yüksek Yargı Kurulu Genel Kurulun dikkatine sunulacak.

Savcı Heyeti, yargı organlarında normal iş akışını sağlamak için Yüksek Yargı Kurulu Genel Kuruluna yargı organlarının yöneticilerine Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirler ve Yapılan Eylemler Hakkında Kanunu’nun 7.maddesinin 2.fıkrasının kendilerine verdiği yetkiye dayanarak önceden belirlenen bir plan dahilinde hakimlerin ve mahkeme görevlilerinin yıllık izin günlerinin yarısına kadar rızaları olmadan da kullanmalarının yanı sıra 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle emekli olacak tüm hakimlerin ve mahkeme görevlilerine yıllık izin günlerinin tamamını kullanmalarına izin vermelerini tavsiye etmesini önerdi.

Savcı Heyeti, önerilerinin gerekçesi olarak, “Mevcut benzeri görülmemiş durum, kaçınılmaz olarak mali disiplin ve dayanışma gerektiren olumsuz ekonomik sonuçlara yol açan koronavirüsün yayılmasını engellemek için mevcut tüm kaynaklarla mücadele etmeyi gerektirir. Salgının artması, hem insanların yaşamını ve sağlığını korumak hem de ülkedeki ekonomik istikrarı ve yaşam kalitesini korumak için gerekli önlemleri almayı gerektirir” diye belirtti.