BALKANLAR

Bulgaristan’da HÖH Gençlik Kolları’ndan Kırcaali Hastanesine Kişisel Koruyucu Ekipman Bağışı

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Gençlik Kolları partisi, Kırcaali’deki Dr. Atanas Dafovski Hastanesi’ne 30 adet yeniden kullanılabilir koruyucu tulum bağışında bulundu.

Sağlık görevlileri için kişisel koruyucu ekipmanlar, HÖH Gençlik Kolları partisinin merkezi yönetimi tarafından sağlandı. Bağış, hastane müdürü Prof. Dr. Todor Çerkezov’a HÖH Gençlik Kolları Kırcaali İl Yönetim Kurulu aracılığıyla sağlandı