Bakan Hasan “Liberty Skopje” Fabrikasını Ziyaret Etti

Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, siyah ve renkli malzemelerin ticaretine, metal parçaların geri dönüşümüne, çelik ve alüminyum üretimine ve mühendislik ürün ve hizmetlerine odaklanan bir İngiliz şirketler grubu “Liberty House Group” un bir parçası olan “Liberty Skopje” fabrikasını ziyaret etti.

“Liberty House Group”, belli bir süre önce Üsküp’teki “AcelorMittal” ve birçok Avrupa ülkesinde haddeleme yapan fabrika hissesi devraldı. Ziyaret esnasında Bakan Hasan, fabrikanın kapasitesinin ne olduğunu, günlük iş akışının nasıl yapıldığını ve bu süreçte ne tür makinelerin kullanıldığını gördüğü üretim tesisini ziyaret etti. İcra Müdürü Wolfgang Maringer, 2005 yılında faaliyete geçen şirketin geçmişi ve başlangıçları hakkında Bakan’a bilgi verdi, yaklaşık 470 çalışanı ile şirket 300’den fazla yerli şirketle de işbirliği yapıyor. Müdür Wolfgang Maringer, Bakana, çalışanların korunduğu güvenli bir çalışma ortamı oluşturmaya yönelik çabalarının olduğu ve gelecekteki kapasite çalışmalarını, planlarını ve hedeflerini sundu. Şirketin temel hedeflerinden biri sağlık ve güvenlik olduğu bilgilendirildi. Bakan Hasan da şirketler tarafından ifade edilen ihtiyaçlardan ortaya çıkan Yatırımlara Mali Destek Yasası’nda yapılan değişikliklerin tanıtımını yaptı.